VGC Armoedeplan 2022-2025 goedgekeurd

Armoede kent veel gezichten en is niet altijd zichtbaar. Het is een complex en hardnekkig probleem dat mensen raakt in de kern van hun bestaan. Eén probleem veroorzaakt vaak andere problemen. Zo ontstaat een web van problemen waar mensen moeilijk uitraken. 


De VGC schreef een beleidsplan om armoede in Brussel te bestrijden. Ze werkte samen met mensen in armoede en vertrok vanuit hun duidelijke noden. Met dit plan wil ze er mee voor zorgen dat alle Brusselaars krijgen waar ze recht op hebben. Het doel is om armoede aan te pakken op zoveel mogelijk levensdomeinen tegelijk zoals onderwijs, cultuur, jeugd, sport, stedelijk beleid, zorg en gezondheid, samenleven en diversiteit.