n Brussel - naar homepage

VGC-begroting voor de 18de keer in evenwicht

Het College: "De Brusselse bevolking groeit. De VGC is zich maar al te goed bewust van de uitdagingen die de bevolkingsgroei met zich meebrengt. De VGC blijft kiezen voor Brussel en haar inwoners. Daarom investeren we in extra capaciteit in het onderwijs, de welzijns-, jeugd-, cultuur- en sportsector."

VGC-begroting 18de keer op rij in evenwicht

Voor de achttiende keer op rij heeft het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een begroting in evenwicht voorgesteld in de Raad van de VGC.

In totaal bedragen de middelen voor 2018, wat de gewone begroting betreft, 181,04 miljoen euro. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 met 5,6 miljoen euro.

De middelen voor Onderwijs en Vorming stijgen met 2,89% tegenover de initiële begroting 2017. Deze stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan de verhoogde uitgaven voor de speelpleinen, het Onderwijscentrum Brussel en Kasterlinden.

De middelen voor Cultuur, Jeugd en Sport blijven quasi op hetzelfde niveau als in de initiële begroting 2017.

De uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin stijgen met 2,67% ten opzichte van de initiële begroting 2017.

Daarenboven investeert de VGC, in 2018, voor 79,61 miljoen euro. Tegenover de initiële begroting 2017 stijgen de geraamde investeringsuitgaven met 7,84 miljoen euro of 10,92%.

Het College neemt zich voor om in 2018 onder meer de volgende investeringen te realiseren.  

 • Onderwijs en Vorming: 52,05 miljoen euro
 • Cultuur, Jeugd en Sport: 8,53 miljoen euro
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin: 10,57 miljoen euro
 • Administratie: 4,66 miljoen euro

De top 10 van de investeringen

 • 38.150.000 euro voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur
 • 9.160.000 euro voor projecten op de COOVI-campus
 • 6.340.000 euro voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra en jeugd- en sportinfrastructuur
 • 6.150.000 euro voor de infrastructuursubsidies aan gezinsorganisaties (crèches, IBO’s, ...)
 • 2.810.000 euro voor de aanpassingen en renovaties in VGC-patrimonium dat ter beschikking is gesteld van welzijns- of gezinsorganisaties
 • 2.750.000 euro voor investeringen in informaticamaterieel en softwareontwikkeling (voor de VGC-administratie)
 • 1.961.000 euro voor diverse onderwijsprojecten zoals energiebeheer in scholen, spelfunctioneel inrichten, voor de opstart van projecten voor opleidingsinfrastructuur en projecten binnen het hoger onderwijs, voor projecten in het technisch en beroepsonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs (uitrustingsmateriaal), voor projecten in het kader van levenslang en –breed leren alsook voor de aankoop van een pand in dit kader
 • 1.950.000 euro voor de werken in Kasterlinden en Zaveldal
 • 1.420.000 euro voor investeringssubsidies in welzijnsinfrastructuur
 • 1.218.000 euro voor het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting