VGC Beleidsplan Samenleven 2022–2025 goedgekeurd

De laatste jaren draagt Brussel haar imago als superdiverse stad meer en meer met terechte fierheid uit. De dynamiek van meervoudige identiteiten wordt hier gekoesterd, de klassieke invulling van integratie van minderheden in dé meerderheidsgroep heeft plaatsgemaakt voor de evidentie van superdiversiteit.

Toch blijft samenleven en werken in superdiversiteit ook hier een permanente opdracht voor overheden, organisaties en burgers. Wie een migratieachtergrond heeft, heeft het niet altijd makkelijk om zijn weg te vinden, sociaal en economisch. De VGC gaat reeds geruime tijd positief aan de slag in deze superdiverse context, en schreef een ambitieus project voor een meer gedeelde stad. Met dit beleidsplan kiest ze ervoor om op zoveel mogelijk levensdomeinen de herkomstkloof tegen te gaan en zo haar schouders te zetten onder een meer inclusieve stad. Lees het nieuwe beleidsplan Samenleven.