VGC en VUB lanceren kindercampus Theodoor

Er wordt capaciteit gecreëerd voor 240 leerlingen in het lager en het kleuteronderwijs. In de kinderopvang komen 119 plaatsen.

In afwachting van de oplevering van de nieuwbouw werden er een tijdelijke modulaire units geplaatst voor de school en op het dak van de VUB-bibliotheek werd een nieuwe structuur gebouwd die het kinderdagverblijf huisvest. Hier is ondertussen capaciteit voor 176 leerlingen in het basisonderwijs en voor 114 plaatsen in het kinderdagverblijf.

Deze nieuwbouw zal worden voltooid in het najaar van 2021. Het hele project kost 13,5 miljoen euro. De VGC geeft in totaal een subsidie van 9.457.681 euro aan dit project. Een bedrag van 6.800.000 euro wordt voorzien voor de scholen en het scoutslokaal. 2.509.000 euro is voor het kinderdagverblijf, het huis van het kind en het CAW. De VGC draagt ook 148.681 euro bij aan de bouw van de nieuwe structuur op het dak van de bibliotheek. De Vlaamse Regering geeft een aanzienlijke ondersteuning. VUB, UZ en GO! brengen de resterende budgetten samen om project Theodoor te realiseren.

De Theodoorcampus is één van de vele projecten waarmee de VGC wilt zorgen voor een capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalige onderwijs en kinderopvang in Brussel. Afgelopen legislatuur werden door de inspanningen van de VGC 4.684 extra plaatsen in het lager onderwijs en 2.607 plaatsen in het kleuteronderwijs gecreëerd. In de inkomensgerelateerde kinderopvang zijn er tegenwoordig 4.774 opvangplaatsen. Een groei van 1.015 plaatsen ten opzichte van 2014. De combinatie van functies op de site, die allen de ontwikkeling van het kind tot doel hebben, past naadloos binnen de brede schoolvisie van de VGC. Door op jonge leeftijd te starten met de begeleiding en opvolging van kinderen, zowel op school als naast de schooluren, heeft het individuele kind meer mogelijkheden tot een geslaagde schoolcarrière.