VGC-jaarverslag 2019: ‘Brussel is wat we delen’

Op 1 april publiceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) haar jaarverslag 2019. Het kreeg als titel ‘Brussel is wat we delen’ en toont een greep uit de initiatieven van de VGC en haar partners uit 2019. Het meertalige jaarverslag is zowel online als op papier beschikbaar, als bijlage bij het BRUZZ-magazine.

Brusselaars versterken en verbinden, dat deden we in 2019 via verschillende initiatieven. Zo krijgen kinderen met diabetes toegang tot sportlessen via een project in samenwerking met het UZ Brussel. Burgerprojecten creëerden ontmoetingsplekken in de stad dankzij een Bruss-it subsidie en gemeenteambtenaren oefenden Nederlands tijdens de ‘Maand van het Nederlands’. In 2019 opende een tweede Huis van het Kind de deuren en ging het project ‘BXL ZKT LKR’ van start, om het leerkrachtentekort in Brussel aan te pakken.

Daarnaast krijgt u in het jaarverslag ook een gedetailleerd overzicht van de VGC-investeringen in onder meer scholen, kinderdagverblijven, lokale dienstencentra, speelplaatsen en in infrastructuur voor sport, cultuur en fuiven.

Lees het VGC-jaarverslag online op www.vgcjaarverslag.be.
Op 1 april vindt u het jaarverslag bij BRUZZ-magazine. Wilt u graag een papieren exemplaar van het jaarkrantje bestellen? Dat kan via www.vgcjaarverslag.be/publicaties.