VGC ondersteunt scholen om kinderarmoede te bestrijden

In de strijd tegen kinderarmoede ondersteunt de VGC Nederlandstalige basis- en secundaire scholen in Brussel. Voor het schooljaar 2023-2024 werd afgerond 725.000 euro vrijgemaakt in het kader van het subsidiereglement 'schoolkosten'. Deze subsidies zijn bedoeld om scholen te helpen bij het dekken van de schoolkosten van kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Kinderarmoede blijft een prangend probleem in onze stad, waar één op de vier kinderen in armoede opgroeit. Dit plaatst hen vaak in een situatie met beperkte ontwikkelingskansen, zowel thuis als op school, waar financiële obstakels hun gelijke kansen in de weg staan. De start van het schooljaar is voor veel ouders met schoolgaande kinderen een dure periode omdat de schoolkosten op dat moment zwaar doorwegen op het gezinsbudget.

Voor leerlingen uit een gezin met financiële moeilijkheden probeert de VGC de schoolkosten draaglijker te maken. Dankzij de subsidie hebben scholen de mogelijkheid om diverse schoolgerelateerde kosten te dekken, zoals schoolboeken, materiaal, schoolzwemmen, opvang, uitstappen, maaltijden en zelfs menstruatie-materialen. Hiermee zorgen we ervoor dat alle leerlingen dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun financiële achtergrond.

Bovendien biedt de VGC inhoudelijke ondersteuning aan scholen bij het ontwikkelen van een doordacht beleid tegen armoede en hoge schoolkosten. Scholen kunnen hiervoor terecht bij het Onderwijscentrum Brussel.

158 scholen hebben een aanvraag ingediend voor het schooljaar 2023-2024.