VGC schiet scholen te hulp met bijkomende opvang voor leerlingen Nederlandstalige basisscholen in Brussel

De lessen op school starten geleidelijk aan terug op. Vanaf 18 mei wordt de opvang voor leerlingen uitgebreid. Aangezien dit geen eenvoudige opdracht is voor de scholen, biedt de VGC financiële en infrastructurele ondersteuning.

Tijdens de schooluren vangen de scholen nu ook kinderen op voor wie opvang nodig is omdat hun ouders buitenshuis moeten gaan werken, omdat ze in een gezin met een kwetsbare thuissituatie opgroeien of omdat er voor hen geen andere opvangoplossing is. Schoolteams staan dus in voor zowel het afstandsonderwijs, de lessen op de school als de opvang. En dat allemaal binnen strikte veiligheidsregels.

De VGC zorgt voor extra locaties die beantwoorden aan alle veiligheids- en hygiënische normen die worden opgelegd. De scholen, Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s) en gemeenschapscentra slaan daarbij de handen in elkaar om een aanbod uit te werken.

Daarnaast zal er een financiële vergoeding worden voorzien voor de inrichters van opvang. Zo waarborgen we de opvang van alle schoolkinderen die voorlopig niet naar de klas kunnen maar tijdens de schooluren wel opvang nodig hebben.

Lees het volledige persbericht voor meer informatie.