n Brussel - naar homepage

Voortgangsrapport 2017 Cultuur, Jeugd en Sport

Voor het eerst rapporteren de diensten Cultuur, Jeugd & Sport van de VGC samen. In hun voortgangsrapport 2017 kunt u lezen hoe ze hun meerjarenbeleidsplan 2016-2020 waarmaken.

 

Het voortgangsrapport 2017 wil een overzicht bieden in de wijze waarop het strategisch meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport uitgevoerd wordt. Het toont de rode draden die doorheen een veelheid aan organisaties, projecten en evenementen lopen en waarmee de diensten trachten een verbindend web doorheen Brussel vorm te geven.

Een overzicht van hun werking en diensten, gedetailleerde informatie, activiteiten, filmpjes, … vindt u op www.verbinden.brussels.