Vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg maakt situatieanalyse van Brusselaars met een handicap

Op dinsdag 16 november stelde vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg het onderzoeksrapport ‘Personen met een handicap in Brussel – situatieanalyse 2020’ en het bijhorende Cahier ‘Inclusie voor Personen met een handicap in Brussel’ voor. Het onderzoek werd door de VGC gesubsidieerd.

Het onderzoek is een mix van cijfermateriaal en getuigenissen van personen met een handicap, mantelzorgers en hulpverleners. Het maakt de drempels zichtbaar waarmee personen met een handicap in Brussel worden geconfronteerd: drempels tot zorg en ondersteuning, op vlak van mobiliteit, huisvesting, vrije tijd … Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd om inclusie verder te realiseren.

De belangrijkste data en aanbevelingen van het onderzoeksrapport en een reflectie van mensen uit de sector op de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het Cahier ‘Inclusie voor personen met een handicap in Brussel’. Het cahier laat ook VGC-beleidsmedewerkster Paulien van Rijn aan het woord: “Om de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening te verbeteren, gaf de VGC al eerder een financiering voor meerdere jaren aan het Brussels Aanmeldingspunt Personen met een handicap. Mede dankzij de situatieanalyse pasten we ook ons subsidiereglement aan."

Waar te vinden?