n Brussel - naar homepage

Week van de buitenschoolse opvang

Vandaag begint de Week van de buitenschoolse opvang. In samenwerking met Jeugd en Muziek organiseert de VGC tal van workshops voor de Brusselse IBO’s.

Applaus

De Week van de buitenschoolse opvang loopt van 22 tot en met 26 oktober en staat dit jaar in het teken van 'applaus'. Een applaus dat de Initiatieven Buitenschoolse Opvang of IBO’s dagelijks verdienen, want zij maken het verschil voor heel wat Brusselse ketjes. Op woensdag 24 oktober en woensdag 7 november staan er de volgende workshops op het programma. 

Oli-nootjes

De muziekcoach die oli-nootjes begeleidt, speelt al zingend, spelend en experimenterend in op de bewegingsdrang en leefwereld van kleuters.

Aan de slag

Tijdens deze workshop maken kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar hun eigen slaginstrumenten met recupmateriaal en spelen ze samen muziek. Je hebt geen drumstel nodig om je uit te leven met je ritmegevoel!

Muziek met k(n)opjes

Alledaagse voorwerpen, opname-apparatuur en looping software, dat zijn de materialen waarmee kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar tijdens deze workshops hun eigen klanken maken en composities opbouwen.

Alle workshops vinden plaats in de lokalen van Jeugd en Muziek op Nieuwland 198, 1000 Brussel.