Zeer geslaagde online workshops van Stadspiratie

Tijdens de online workshops van Stadspiratie, op 3 en 4 juli, gingen organisaties en burgers met elkaar in gesprek over de meer dan 1100 ideeën die Brusselaars indienden. In kleine groepjes werkten ze concrete aanbevelingen uit rond 6 thema’s die vaak aan bod kwamen in de ideeën: Communicatie en informatie - Duurzame en leefbare stad – Leren - Meedoen en samen maken -  Meertaligheid - Opgroeien.

Met deze aanbevelingen en alle ingediende ideeën gaan we deze zomer aan de slag om het meerjarenplan van de VGC te schrijven.

Natuurlijk houden we u op de hoogte over de volgende stappen en resultaten van Stadspiratie. Hou zeker de website en de Facebookpagina in de gaten!