Nieuws

61 resultaten

De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit

Image
De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit.
Meer over De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit

Nieuwe cartografie van de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel

Image
De cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel brengt de capaciteit en de toegankelijkheid van de Brusselse kinderopvang van baby’s en peuters in kaart en geeft een beeld van het veld van de buitenschoolse kinderopvang in Brussel.
Meer over Nieuwe cartografie van de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel

Brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk vanaf 20 november 2021

Image
Vanaf 20 november gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19.
Meer over Brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk vanaf 20 november 2021

Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Image
Gisteren is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.
Meer over Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Vandaag is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.

De meerjarenbegroting is een essentiële component van een nieuwe bestuurscultuur, gericht op de Brusselaars en hun toekomst. We koppelen budgetten aan gerichte doelstellingen uit het meerjarenplan, wat ons toelaat om op lange termijn te werken, en echt te investeren in de toekomst van de Brusselaars. Ik dank de collega’s hartelijk voor de constructieve samenwerking die heeft geleid tot deze eerste, historische, meerjarenbegroting”, aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Een belangrijke beleidsdoelstelling van dit college is de maximale ontwikkeling van de talenten van de Brusselaars. Het Nederlandstalig onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Met de meerjarenbegroting koppelt de VGC daar vandaag ook de nodige budgetten aan. De VGC investeert zodat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan blijven groeien, en meer Brusselse kinderen een plek kunnen krijgen op school, zowel in het basisonderwijs, met een groei van 1281 plaatsen, als in het secundair onderwijs, met een groei van 1310 plaatsen.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober telden de Nederlandstalige scholen meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % ten opzichte van vorig schooljaar. Het is onze opdracht om te blijven investeren in voldoende extra zitjes op de schoolbanken, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien erop toe dat de projecten zo snel en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. In 2022 starten 21 schoolvestigingen met bouwen of met een nieuwe fase van een lopend infrastructuurdossier. Bij 13 daarvan neemt de VGC de volledige financiering, of een deel ervan, voor haar rekening. In totaal worden 1.281 plaatsen in het basisonderwijs en 1.310 plaatsen in het secundair onderwijs gecreëerd. Opvallende projecten zijn de nieuwe basisscholen voor Poelbos en De Kleine Geuzen in Jette, Steinerschool in Anderlecht, Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem, De Stadsmus in Oudergem en Sint-Martinus en Imelda in Molenbeek”, zegt Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs.

Voor de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Samenleven & Diversiteit stijgt de enveloppe aanzienlijk voor de periode 2022-2025. Hiermee wordt onder meer het kunstenbeleid versterkt, investeert de VGC in de renovatie van twee Gemeenschapscentra (GC Nekkersdal en GC Maalbeek) en worden extra middelen voor sportinfrastructuur en -verenigingen voorzien. Collegeleden Smet en Van den Brandt slaan vanuit hun bevoegdheden de handen in elkaar om in te zetten op het welzijn van kinderen en jongeren in onze stad en om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. In 2022 zal het proefproject CoNnect, dat gericht is op sociale netwerking en participatie voor inburgeraars, worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een duurzaam kader worden ontwikkeld zodat we ook na juni 2022 Brusselse inburgeraars warm kunnen onthalen in het N-netwerk. Tot slot zal nog meer op onze (amateur) kunstenaars worden ingezet. Eerder dit jaar werd het ambitieuze Plan Atelier gelanceerd, waarbij atelierruimte wordt gecreëerd voor kunstenaars op korte, middellange en lange termijn.

De transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat is al jarenlang mijn grote drijfveer. De Brusselaars zijn niet enkel de reden waarom ik aan politiek doe, ze zijn bovendien ook mijn grootste partners. En daarom zullen we de komende jaren vanuit de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra vooral in mensen zelf investeren. Zo zullen we verder strijden tegen eenzaamheid in onze stad, gaan we nog meer sportinfrastructuur voorzien, gaan we onze kunstenaars verder ondersteunen, gaan we Brusselaars ook deze zomer een heerlijke ‘staycation’ laten beleven en staan er heel wat projecten voor en met onze jongeren op til,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Een laatste opvallende maatregel uit de meerjarenbegroting is de forse investering in kinderopvang. Bovenop de 248 plaatsen die gecreëerd worden in samenwerking met de Vlaamse regering investeert de VGC zelf in 230 extra opvangplaatsen. De VGC voorziet een nieuwe uitbreidingsronde van 220 kindplaatsen met inkomenstarief, waarbij prioriteit gegeven wordt aan kinderdagverblijven die door VGC gebouwd zijn. Daarnaast wordt het aantal dringende opvangplaatsen uitgebreid. Dit zijn opvangplaatsen die worden voorbehouden voor mensen die snel een opvangplaats nodig hebben, onder meer door opleiding, werk, ziekte of een crisissituatie. Er komen 10 plaatsen bij, wat het totaal op 42 brengt. Voor de extra investering in 230 opvangplaatsen wordt een bijkomend budget van 2,5 miljoen vrijgemaakt.

We willen dat alle Brusselse kinderen in goede omstandigheden kunnen opgroeien in Brussel. Betaalbare kinderopvang is een cruciale hefboom voor de ontwikkeling van kinderen en voor de sociale en economische situatie van Brusselse gezinnen. Wat Vlaanderen niet doet, doet de VGC zelf. De nood is te groot, en dus zetten we met de VGC alles op alles om 230 bijkomende plaatsen te creëren. Dat betekent dat reeds in 2022 4 nieuwe kinderopvanglocaties zullen worden geopend. We maken samen de kinderopvang toegankelijker door de aanmelding in het Frans of Engels mogelijk te maken, en investeren in het vormingsaanbod voor de begeleiders,” aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel

Publicatie Type
Deze publicatie is niet te bestellen. U kunt ze wel downloaden.

Dit onderzoek van de UGent, in opdracht van de VGC, brengt de kinderopvang in Brussel in kaart. Het rapport focust op de capaciteit en de toegankelijkheid van de Brusselse kinderopvang van baby’s en peuters en geeft een beeld van het veld van de buitenschoolse kinderopvang in Brussel.

De VGC verspreidde het rapport naar de brede sector kinderopvang, inclusief naschoolse en buitenschoolse opvang en scholen. Heeft uw organisatie er geen ontvangen, neem contact op via gezin@vgc.be.

Dit is het 4e onderzoek dat een stand van zaken brengt van de Brusselse kinderopvang. Download het vorige onderzoeksrapport van 2016

VGC voorziet 250 CO2-meters voor alle Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel

In het kader van maximale bescherming tegen de coronapandemie kregen alle Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel de afgelopen maand een gratis CO2-meter toegestuurd. Zo investeert de VGC in de gezondheid van de medewerkers in de kinderopvang, de kinderen en hun omgeving. Een gezonde binnenlucht helpt om de viruscirculatie tegen te gaan. Deze CO2-meters zijn een handig hulpmiddel om de luchtkwaliteit in de binnenruimtes te controleren. Kinderopvang (en preventieve gezinsondersteuning) gebeurt in groepsverband. Door het nauw contact tussen begeleiders en kinderen is het niet mogelijk om de nodige afstand te bewaren.  

 

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: 

“Doorheen de pandemie heeft de sector van kinderopvang haar onschatbare waarde bewezen voor de Brusselse ouders. We willen de begeleiders, de kinderen en hun familie zo goed mogelijk beschermen. Daarom is het noodzakelijk om in te zetten op een goede luchtverversing in de binnenruimtes en zo de viruscirculatie tegen te gaan. Net als in de Brusselse scholen voorzien we nu overal CO2-meters, om de kinderopvanginitiatieven maximaal bij de staan.”  

 

De kwaliteitsvolle CO2-meters hebben de vorm van een huisje dat op basis van de kleur van een ingebouwde ledverlichting het niveau van de CO2-concentratie duidelijk maakt. Zolang het lampje groen is, is de luchtkwaliteit van de ruimte zuiver. Wordt het lampje oranje of rood, dan moet er geventileerd worden. Naast de CO2-meter is er ook advies en begeleiding op maat voorzien. Kinderopvanginitiatieven leren op deze manier goed omgaan met ventilatie.  De VGC werkt hiervoor samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv (VITO nv) voor de aanlevering van de CO2-meters, het informeren, adviseren en begeleiden van de kinderopvanginitiatieven. De totale kost bedraagt €46.000.  

Betere luchtkwaliteit voor de kinderopvang dankzij CO2-meters

Image
Goed ventileren en verluchten was altijd al erg belangrijk. Sinds de covid-19 pandemie is pas écht duidelijk geworden waarom verse buitenlucht binnen brengen, noodzakelijk is voor de kwaliteit van de binnenlucht. Daarom kreeg elke erkende locatie kinderopvang en gezinsondersteuning in Brussel vorige week een gratis CO-2 meter van de VGC, in de vorm van een huisje (250 in totaal). 
Meer over Betere luchtkwaliteit voor de kinderopvang dankzij CO2-meters

Subsidie: Dringende opvangplaatsen in de kinderopvang baby's en peuters

VGC lanceert een oproep voor capaciteitsuitbreiding van dringende opvang in de kinderopvang van baby’s en peuters. Deze oproep richt zich tot organisatoren groepsopvang die nieuwe dringende opvangplaatsen (DOP) willen realiseren in Brussel. Een dringende opvangplaats is een plaats die vrijgehouden wordt voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang. Een dringende opvangplaats bestaat uit een trap 2A subsidie voor inkomenstarief aangevuld met een complement voor dringende opvang.

Vanuit de Vlaamse Overheid zal er een uitbreidingsronde voor dringende opvangplaatsen plaatsvinden in 2024 via het Agentschap Opgroeien. VGC wil via deze oproep overgaan tot een prefinanciering van deze kindplaatsen omwille van de hoge nood aan bijkomende dringende opvangplaatsen in Brussel.

De nieuwe plaatsen kunnen gerealiseerd worden vanaf januari 2022.

29-10-2021
30-11-2021
Aanvraag

Hoe doe je een aanvraag?

 • Vul het juiste aanvraagformulier in. Gebruik hiervoor uitsluitend het formulier dat ter beschikking gesteld wordt door VGC in de rechterkolom van deze webpagina.
 • Dien je aanvraag uiterlijk dinsdag 30 november in per e-mail naar gezin@vgc.be.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen naar aanleiding van deze oproep krijgen een beoordeling op 19 punten. Er wordt gescoord op basis van onderstaande criteria:

 • de behoefte aan dingende opvang (6 punten)
 • het organiseren van een pro-actief opnamebeleid gericht op dringende opvang (2 punten)
 • pedagogische omkadering (2 punten)
 • zorggarantie (3 punten)
 • andere vormen van samenwerking (3 punten)
 • prioritaire zone kinderarmoedebestrijdingsplan VGC 2021-2025 (3 punten)

Een motivering van de criteria vind je ook in de rechterkolom terug.

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisatoren van groepsopvang en gezinsopvang voor baby's en peuters voor capaciteitsuitbreiding en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

 • de subsidiëringsvoorwaarden
 • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
 • de procedureregels
Toon alleen de eerste tab
Off
Gesloten subsidie
Off
Start aanvraag via E-loket
Off

Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

Image
Communiceert u met nieuwkomers, personen in armoede, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen? Vraag hen dan in een focusgroep hoe u dat het best concreet doet. Of ga met een checklist na hoe u uw promotiemateriaal kunt verbeteren.
Meer over Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools