Nieuws

66 resultaten

De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit

Image
De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit.
Meer over De nieuwe VGC-brochures over vrije tijd, gezondheid en onderwijs zijn uit

Vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg maakt situatieanalyse van Brusselaars met een handicap

Image
Op dinsdag 16 november stelde vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg het onderzoeksrapport ‘Personen met een handicap in Brussel – situatieanalyse 2020’ en het bijhorende Cahier ‘Inclusie voor Personen met een handicap in Brussel’ voor. Het onderzoek werd door de VGC gesubsidieerd.
Meer over Vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg maakt situatieanalyse van Brusselaars met een handicap

Brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk vanaf 20 november 2021

Image
Vanaf 20 november gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19.
Meer over Brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk vanaf 20 november 2021

Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Image
Gisteren is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.
Meer over Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Vlaamse Gemeenschapscommissie bereikt akkoord over historische meerjarenbegroting

Vandaag is voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de meerjarenbegroting van de VGC ingediend. Dat is historisch, omdat de VGC tot nog toe werkte met jaarlijkse begrotingen. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het strategisch meerjarenplan, dat is uitgewerkt in samenspraak met burgers, organisaties uit het N-netwerk, de VGC administratie en de collegeleden.

De meerjarenbegroting is een essentiële component van een nieuwe bestuurscultuur, gericht op de Brusselaars en hun toekomst. We koppelen budgetten aan gerichte doelstellingen uit het meerjarenplan, wat ons toelaat om op lange termijn te werken, en echt te investeren in de toekomst van de Brusselaars. Ik dank de collega’s hartelijk voor de constructieve samenwerking die heeft geleid tot deze eerste, historische, meerjarenbegroting”, aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Een belangrijke beleidsdoelstelling van dit college is de maximale ontwikkeling van de talenten van de Brusselaars. Het Nederlandstalig onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Met de meerjarenbegroting koppelt de VGC daar vandaag ook de nodige budgetten aan. De VGC investeert zodat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan blijven groeien, en meer Brusselse kinderen een plek kunnen krijgen op school, zowel in het basisonderwijs, met een groei van 1281 plaatsen, als in het secundair onderwijs, met een groei van 1310 plaatsen.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober telden de Nederlandstalige scholen meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % ten opzichte van vorig schooljaar. Het is onze opdracht om te blijven investeren in voldoende extra zitjes op de schoolbanken, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien erop toe dat de projecten zo snel en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. In 2022 starten 21 schoolvestigingen met bouwen of met een nieuwe fase van een lopend infrastructuurdossier. Bij 13 daarvan neemt de VGC de volledige financiering, of een deel ervan, voor haar rekening. In totaal worden 1.281 plaatsen in het basisonderwijs en 1.310 plaatsen in het secundair onderwijs gecreëerd. Opvallende projecten zijn de nieuwe basisscholen voor Poelbos en De Kleine Geuzen in Jette, Steinerschool in Anderlecht, Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem, De Stadsmus in Oudergem en Sint-Martinus en Imelda in Molenbeek”, zegt Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs.

Voor de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Samenleven & Diversiteit stijgt de enveloppe aanzienlijk voor de periode 2022-2025. Hiermee wordt onder meer het kunstenbeleid versterkt, investeert de VGC in de renovatie van twee Gemeenschapscentra (GC Nekkersdal en GC Maalbeek) en worden extra middelen voor sportinfrastructuur en -verenigingen voorzien. Collegeleden Smet en Van den Brandt slaan vanuit hun bevoegdheden de handen in elkaar om in te zetten op het welzijn van kinderen en jongeren in onze stad en om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. In 2022 zal het proefproject CoNnect, dat gericht is op sociale netwerking en participatie voor inburgeraars, worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een duurzaam kader worden ontwikkeld zodat we ook na juni 2022 Brusselse inburgeraars warm kunnen onthalen in het N-netwerk. Tot slot zal nog meer op onze (amateur) kunstenaars worden ingezet. Eerder dit jaar werd het ambitieuze Plan Atelier gelanceerd, waarbij atelierruimte wordt gecreëerd voor kunstenaars op korte, middellange en lange termijn.

De transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat is al jarenlang mijn grote drijfveer. De Brusselaars zijn niet enkel de reden waarom ik aan politiek doe, ze zijn bovendien ook mijn grootste partners. En daarom zullen we de komende jaren vanuit de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra vooral in mensen zelf investeren. Zo zullen we verder strijden tegen eenzaamheid in onze stad, gaan we nog meer sportinfrastructuur voorzien, gaan we onze kunstenaars verder ondersteunen, gaan we Brusselaars ook deze zomer een heerlijke ‘staycation’ laten beleven en staan er heel wat projecten voor en met onze jongeren op til,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Een laatste opvallende maatregel uit de meerjarenbegroting is de forse investering in kinderopvang. Bovenop de 248 plaatsen die gecreëerd worden in samenwerking met de Vlaamse regering investeert de VGC zelf in 230 extra opvangplaatsen. De VGC voorziet een nieuwe uitbreidingsronde van 220 kindplaatsen met inkomenstarief, waarbij prioriteit gegeven wordt aan kinderdagverblijven die door VGC gebouwd zijn. Daarnaast wordt het aantal dringende opvangplaatsen uitgebreid. Dit zijn opvangplaatsen die worden voorbehouden voor mensen die snel een opvangplaats nodig hebben, onder meer door opleiding, werk, ziekte of een crisissituatie. Er komen 10 plaatsen bij, wat het totaal op 42 brengt. Voor de extra investering in 230 opvangplaatsen wordt een bijkomend budget van 2,5 miljoen vrijgemaakt.

We willen dat alle Brusselse kinderen in goede omstandigheden kunnen opgroeien in Brussel. Betaalbare kinderopvang is een cruciale hefboom voor de ontwikkeling van kinderen en voor de sociale en economische situatie van Brusselse gezinnen. Wat Vlaanderen niet doet, doet de VGC zelf. De nood is te groot, en dus zetten we met de VGC alles op alles om 230 bijkomende plaatsen te creëren. Dat betekent dat reeds in 2022 4 nieuwe kinderopvanglocaties zullen worden geopend. We maken samen de kinderopvang toegankelijker door de aanmelding in het Frans of Engels mogelijk te maken, en investeren in het vormingsaanbod voor de begeleiders,” aldus collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Livestreaming voor een minder mobiel publiek

Image
Bent u al wat ouder, minder mobiel of resident in een woonzorgcentrum? Dan is een bezoekje aan een theaterzaal, concertzaal of het gemeenschapscentrum niet evident. Hoe lossen we dat op? We draaien de rollen om: we brengen de culturele beleving naar u!
Meer over Livestreaming voor een minder mobiel publiek

Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

Image
Communiceert u met nieuwkomers, personen in armoede, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen? Vraag hen dan in een focusgroep hoe u dat het best concreet doet. Of ga met een checklist na hoe u uw promotiemateriaal kunt verbeteren.
Meer over Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

'Eenzaamheid is een probleem van iedereen' - Het middenveld en de politiek zoeken samen concrete oplossingen

Donderdag 21 oktober 2021 — Eenzaamheid is universeler dan men soms laat uitschijnen. Bijna de helft van de Belgen maakt het mee en in 2015 was 11% van de Brusselaars ontevreden over zijn sociale contacten. Odisee lanceert vandaag de ‘Resokit’-tool en voerde op vraag van de VGC een onderzoek uit om de thematiek in beeld te brengen en beleidsadviezen boven water te halen. “Eenzaamheid is een subjectief gevoel, waarvoor maatwerk nodig is.” Hoe kan het beleid het mogelijk maken om het gevoel van eenzaamheid of om het sociaal isolement een halt toe te roepen? Wat is de rol van een netwerk hierin? Op de Studiedag tegen Eenzaamheid (21/10) doorbreken we het taboe en gaan we in dialoog op zoek naar oplossingen. 

Dankzij COVID-19 werd het des te duidelijk, dat mensen in eenzaamheid vaak door de mazen van het net glippen. Zo wil de VGC nu samen met het middenveld een nieuw net weven. ‘De eerste stap naar het opvangen van eenzaamheid, is het doorbreken van taboe’, aldus een studie die in opdracht van de VGC werd uitgevoerd; zo dienen een aantal heilige huisjes bewust geopend te worden. 

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ging Hogeschool Odisee op literatuur-en praktijkonderzoek, en leverde het vijf concrete beleidsaanbevelingen. Zo vragen ze een preventiebeleid, het stimuleren van bespreekbaarheid en doorbreken van taboes, en een samenwerking tussen sectoren waarbij verschillende partners ook transversaal gaan nadenken. ‘Verdeskundig het werkveld,’ aldus de beleidsaanbeveling, en dit vanuit een methodische en proactieve aanpak. 

Vandaag vindt ook de lancering plaats van de ‘Resokit’-tool. Dit is een platform waarmee organisaties efficiënt concrete methodes en handvaten krijgen in het deskundige bestrijden van eenzaamheid. 

 

Over landsgrenzen heen

Om de opgedane kennis uit het onderzoek kenbaar te maken organiseert de VGC een studiedag rond eenzaamheid. Zo is er op basis van het onderzoek een workshop over schaduwwerk en de inzet van informele spelers. Ook ‘Corona: lessen die blijven plakken’ en ‘digitaal verbinden’ komen aan bod, samen met taboedoorbrekend werken. 

Er wordt ook intensief kennis over het thema uitgewisseld over allerlei grenzen heen, zo ook de landsgrenzen. Willie Oldengarm is sociaal gerontoloog en adviseur bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het Nederlands ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

'Het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ zet zich sinds 2018 in om eenzaamheid aan te pakken..Meer dan 160 landelijke organisaties en 260 gemeenten zijn hierbij aangesloten. Ik ben elke keer weer geraakt door al die energie van burgers, organisaties én bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de strijd tegen eenzaamheid en ik ben trots adviseur. Ik zie er naar uit in Brussel tijdens de studiedag onze Nederlandse aanpak toe te lichten. En natuurlijk hoop ik ook veel op te steken van wat in Brussel en België tot nu toe is ontwikkeld. We kunnen vast nog veel van elkaar leren’

 

De kracht van lichte bindingen

'Eenzaamheid is een thema van iedereen. We zullen hier als beleidsmakers dan ook allemaal een permanente focus op moeten hebben in ons beleid, vandaar dat we dit ook verankerden in het VGC-meerjarenbeleidsplan. Het zijn ook kleinschalige projecten op lokaal niveau, zoals we met Connecting Brussels ondersteunden, die mee oplossingen gaan bieden. . We moeten zorgen dat Brussel meer dan ooit een warme thuis wordt, waar mensen met open armen worden ontvangen. Nog te vaak is het ieder voor zich,' aldus Pascal Smet, collegelid bevoegd over jeugd, diversiteit, cultuur en sport.

 

Het belang aan netwerkversterking, die soms slechts mag bestaan uit lichte bindingen, wordt duidelijk naar voor geschoven. Hier zijn al initiatieven werkzaam. Zo is er onder meer vanuit het motto ‘een sterke stad is een verbindende stad’ de VGC-projectoproep Plug Into Brussels. Kleinschalige initiatieven die inzetten op verbinding en diversiteit kunnen hier tot 5000 euro krijgen voor een project. Ook ‘Connecting Brussels’ en ‘Jong zijn in tijden van Corona’ reikten afgelopen jaar de hand aan solidariteitsacties die zich op een creatieve manier engageren voor de medemens. 

'Eenzaamheid wordt vaak gelinkt aan ouderen, maar ook bij jongeren is het een onderschat probleem. Daarom zetten we vanuit de VGC sterk in op warme buurtnetwerken rond kwetsbare Brusselaars en zetten we projecten op die het mentaal welbevinden bij jongeren én ouderen ondersteunen,' aldus Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd over welzijn, gezondheid en gezin.

 

Een luisterend oor in de stad

Voor de toekomstige beleidsaanbevelingen werd en zal ook vandaag het middenveld worden geconsulteerd. Odisee legde zich dan ook toe op een  praktijk- en literatuuronderzoek, dat onder andere het belang van luisteren naar voor schuift, de nood aan verbondenheid en participatie in de nabije omgeving van mensen en de uitbouw van zorgzame buurten. Ook moet eenzaamheid actief opgespoord worden. 

‘Het bestrijden van eenzaamheid gaat over het kleine ontmoeten, oog hebben voor mekaar, een luisterend oor bieden, en bij onrustwekkende signalen, hulp inroepen. Daarbij zien we die lichte bindingen in onze complexe, maar ook vruchtbare stad, als de meest haalbare kiem voor verandering,' aldus Inge Verhaegen, Odisee Hogeschool.

Vanuit Odisee komt het erop aan om praktijken te ondersteunen om bewuster, explicieter en methodischer met het thema aan de slag te gaan. 

 ‘Daarin kunnen we als hogeschool onze kennis delen, een gemeenschappelijke taal naar voor schuiven, en methodieken en instrumenten aanreiken, zoals we nu met de Resokit doen. Als de VGC daarnaast als facilitator optreedt om partijen samen te brengen, goede praktijken inventariseert en opschaalt, structureel werk maakt van een transversale aanpak, en een expliciet beleid uitrolt, dan zijn we op weg naar een stad met meer verbondenheid.’ – Inge Verhaegen, Odisee Hogeschool


Klik hier om naar het volledige programma te gaan.

Uitbreiding Covid Safe Ticket vanaf 15 oktober 2021

Image
Vanaf 15 oktober heeft u op vele plaatsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Covid Safe Ticket (CST) nodig om veilig deel te nemen aan activiteiten.
Meer over Uitbreiding Covid Safe Ticket vanaf 15 oktober 2021

Logo Brussel is op zoek naar de smaak van geluk!

Image
Doe mee met de Week van de Smaak (18-28 november 2021) en win drie workshops rond gezonde voeding, beweging en mentaal welbevinden.
Kent u de smaak van geluk? Laat het ons zien, weten en proeven! Ga creatief aan de slag met de voedings-, bewegings- en geluksdriehoek in uw groepsactiviteit.
Meer over Logo Brussel is op zoek naar de smaak van geluk!