Nieuws

28 resultaten

Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

Image
Communiceert u met nieuwkomers, personen in armoede, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen? Vraag hen dan in een focusgroep hoe u dat het best concreet doet. Of ga met een checklist na hoe u uw promotiemateriaal kunt verbeteren.
Meer over Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ga het na met onze tools

Tweede Brusselse Dag van de Meertaligheid zet meertalig onderwijs centraal

Zaterdag vond in het Brussels parlement de tweede Dag van de Meertaligheid plaats. Onder het motto Let’s BeTalky Again, was het centrale gespreksthema van deze editie meertaligheid in het onderwijs.

De Brusselse Dag van de Meertaligheid is een jaarlijks weerkerend evenement om de meertaligheid van Brussel in de kijker te zetten. De initiatiefnemer is Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van Meertaligheid. In 2019 legde Sven Gatz zijn oriëntatienota voor aan het Brussels Parlement. Vorig jaar werd een Raad voor Meertaligheid samengesteld onder het voorzitterschap van Philippe Van Parijs.

Brussel telt inwoners van meer dan 180 nationaliteiten en er worden meer dan 100 talen gesproken. Brussel is dus de meertalige stad bij uitstek en die meertaligheid neemt nog toe. Uit de 4e taalbarometer van BRIO (VUB) blijkt bovendien dat 90% van de Brusselaars voorstander is van meertalig onderwijs in Brussel.

Om meer met meertalig onderwijs aan de slag te kunnen gaan, lanceerden minister Gatz en de Brusselse Raad voor Meertaligheid de tweetalige brochure "Meer taal in het onderwijs in Brussel" - "Grandir en multilingue à Bruxelles, à l'école et en dehors". Leerkrachten die al aan de slag willen gaan met de taaldiversiteit in hun klas vinden er tips and tricks in. De brochure geeft allerlei nuttige informatie en een overzicht van methodologieën en projecten m.b.t. meertaligheid in een onderwijscontext. Van deze brochure zullen 4.000 exemplaren verdeeld worden over alle Franstalige en Nederlandstalige lagere en middelbare scholen in Brussel. Deze roadmap naar meer meertaligheid in het Brussels onderwijs is een primeur.

Tijdens een workshop wisselden academici, leerkrachten en deskundigen uit d Raad , zoals Philippe Van Parijs en Nadia Fadil van gedachten over de rol van thuistalen in het onderwijs. Tijdens een debat met Sven Gatz, Philippe Close, de burgemeester van de Stad Brussel, en Caroline Pauwels, rector van de VUB, over de uitdagingen voor het meertalig onderwijs in Brussel, zei minister Gatz:

“We moeten meer werk maken van uitwisselings- en taalbadprogramma’s om zowel leerkrachten als leerlingen meer talenkennis bij te brengen. We moeten ook nieuwe instrumenten creëren om het leren van talen te bevorderen en ook durven nadenken over een nieuw meertalig onderwijsnetwerk in Brussel, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwe staatshervorming.”

Ook Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel, is enthousiast:  

"In Brussel sturen vandaag steeds meer ouders hun kinderen naar Nederlandstalige scholen en immersiescholen.  Het is interessant te zien dat zoveel ouders willen dat hun kinderen Nederlands leren. Om aan deze vraag te voldoen, richten we in de stad Brussel nog meer Nederlandstalige basisscholen op ons grondgebied op. Ons doel is bruggen te bouwen door talen te leren", voegt hij toe.

Caroline Pauwels, rector van de VUB , voerde een pleidooi voor meer aandacht voor meertaligheid in het onderwijs:

"Als rector van de Vrije Universiteit Brussel pleit ik voor meertaligheid. Hoe meer talen je beheerst, hoe meer werelden voor je opengaan. Meertaligheid staat overigens helemaal niet haaks op het goed beheersen van je eerste taal. Alles staat of valt met goed talenonderwijs. Daarom pleit ik voor meertalig onderwijs. In Brussel. Maar eigenlijk overal."

Ook aan de Brusselse leerlingen werd gedacht. Voor hen werd de BeTalky Slam Contest gelanceerd.  Brusselse ketjes tussen 10 jaar en 18 jaar die creatief zijn met talen wordt gevraagd een meertalig slamgedicht te schrijven over Brussel. De opdracht is eenvoudig: beschrijf in 10 regels en in verschillende talen hoe mooi Brussel is! De winnaar wordt volgend jaar op Wereldpoëziedag (21 maart) bekendgemaakt.

Verder kregen 10 OKAN en DASPA jongeren (minderjarige nieuwkomers) die een vooropleiding sociale tolk volgden bij Vluchtelingwerk Vlaanderen, symbolisch een certificaat overhandigd. Ook buiten de muren van het Brussels Parlement werden er enkele activiteiten georganiseerd.   Voor de allerkleinsten werd een taalballenbad aan Muntpunt geplaatst en werden er taalspelletjes voorzien.  Het Huis van het Nederlands Brussel organiseerde een patati apéro en De Foyer hield een reflectie over het thema "taal als cultureel erfgoed".

De tweede Brusselse Dag van de Meertaligheid kon ook via livestream gevolgd worden.

 

VGC versterkt taalondersteuning van Brusselse studenten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 200.000 euro in projecten die taalondersteuning bieden aan studenten van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. De projecten maken kwetsbare studenten in de graduaats- en lerarenopleidingen taalvaardiger en zorgen voor meertalige studenten die klaar zijn voor het Brusselse werkveld.

De taalondersteuningsprojecten bij Odisee en EhB werden in het begin van 2020 met de steun van de VGC opgestart. Met deze subsidie kunnen EhB en Odisee de taalondersteuningsprojecten ook volgend academiejaar verderzetten.

Naast de taalondersteuning op maat voor individuele studenten, wordt ook werk gemaakt van een digitaal platform waar studenten op hun eigen tempo aan zelfstudie kunnen doen. Er worden ook groepstrajecten georganiseerd, waar studenten samen begeleid worden rond bepaalde taalthema’s. Als de campussen deze herfst weer tot leven komen, organiseren de hogescholen laagdrempelige activiteiten waar de studenten hun mondelinge taalvaardigheid kunnen oefenen.

Daarnaast werken de hogescholen aan de professionalisering van de docenten. In overleg met de opleidingshoofden wordt bekeken hoe de taalondersteuning zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de vakken en het curriculum. Het lesmateriaal wordt bekeken en bijgestuurd en er worden workshops georganiseerd voor docenten. Door hen te leren hoe ze hun lessen taalkrachtiger maken, wordt de impact van de taalondersteuning nog groter en wordt ze duurzaam verankerd binnen de hogescholen.

Brussels minister Sven Gatz: “Om de studenten meertalig te laten afstuderen, heeft de taalondersteuning aandacht voor het Nederlands, alsook voor het Frans en Engels. Zo worden ze nog beter voorbereid op de Brusselse arbeidsmarkt, waar meertaligheid een must is.”

Tweetalige lerarenopleiding in Brussel breidt uit

Leerkrachten in Brussel geven les in een meertalige en heel diverse context. Om nieuwe leerkrachten extra tools mee te geven, steunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ook in het academiejaar 2021-2022 de tweetalige lerarenopleiding – een samenwerking tussen de Erasmushogeschool Brussel en de Haute Ecole Francisco Ferrer. De studenten krijgen er les en volgen activiteiten in het Nederlands én in het Frans.

In 2017 startte de tweetalige lerarenopleiding in de Erasmushogeschool Brussel en in de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF), met financiële steun van de VGC. De tweetalige lerarenopleiding zit ondertussen in de lift. In juni 2021 volgden in totaal 161 studenten de opleiding in het Nederlands en het Frans samen. Aan de Erasmushogeschool schreven 121 studenten zich in, waarvan 45 in het eerste jaar. Aan de HEFF waren dat er 40, waarvan 18 in het eerste jaar.

Ieder academiejaar wordt het programma bijgestuurd en verbreed. Nog meer docenten uit de beide opleidingen gaan samenwerken om samen hun vakken te geven. Ook de zogenaamde zij-instromers (studenten die een verkort traject volgen en vaak al elders werkervaring opdeden) zullen vakken en activiteiten uit de tweetalige lerarenopleiding krijgen.  

De tweetalige lerarenopleiding zwermt bovendien uit: in de opleiding tot kleuteronderwijzer(es) en leerkracht secundair onderwijs worden activiteiten uit de tweetalige lerarenopleiding geïntroduceerd.

En ook op het praktijkveld wordt sterker ingezet: beide hogescholen gaan lokale samenwerkingen tussen Nederlandstalige en Franstalige basisscholen en leerkrachten ondersteunen.

VGC-collegelid Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs: “Meertaligheid is de toekomst, ook in het onderwijs. Met de tweetalige lerarenopleiding bereiden we niet alleen leerkrachten beter voor op lesgeven in een meertalig en divers Brussel, maar zorgen we ook voor beter tweede taalonderwijs aan Nederlandstalige en aan Franstalige kant. De tweetalige opleiding zorgt ook voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.”

De VGC trekt 123.000 euro uit voor het academiejaar 2021-2022. Ook Stad-Brussel, de inrichtende macht van HEFF, levert een bijdrage van 80.000 euro.

CoNnect: buddyproject met en voor Brusselaars

Image
De VGC en het FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) zetten samen hun schouders onder het nieuwe project CoNnect Brussel. Brussel is een grootstad met een open kijk op de wereld, waar elke dag mensen aankomen om een nieuw leven op te bouwen. Via CoNnect Brussel willen we bruggen bouwen tussen nieuwe en minder nieuwe Brusselaars. Het is een buddyproject met en voor Brusselaars. CoNnect: buddyproject met en voor Brusselaars
Meer over CoNnect: buddyproject met en voor Brusselaars

Toegankelijk schrijven: hoe doet u dat?

Image
Hoe schrijft u duidelijk Nederlands voor anderstaligen? Hoe maakt u uw e-mails, brieven, webteksten, brochures, handleidingen … duidelijker voor mensen die nog niet zoveel Nederlands kennen?
Meer over Toegankelijk schrijven: hoe doet u dat?

CoNnect

CoNnect

Buddyproject met en voor Brusselaars

Brussel is een grootstad met een open kijk op de wereld, waar elke dag mensen aankomen om een nieuw leven op te bouwen.

CoNnect Brussel bouwt bruggen tussen nieuwe en minder nieuwe Brusselaars. Het is een buddyproject met en voor Brusselaars. Zo verwelkomen we nieuwkomers en bouwen we aan een open en warme stad voor iedereen.

Bent u nieuwkomer in Brussel?

Bent u nieuwkomer in Brussel?

Het is niet altijd gemakkelijk om uw weg te vinden in Brussel. Zou u graag iets leuks doen met iemand die Brussel goed kent? Via CoNnect Brussel leert u nieuwe mensen kennen en ontdekt u de stad samen met uw buddy.
Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.
Wees Brusselaar, word buddy
© Michiel Devijver voor Refu Interim

Wees Brusselaar, word buddy

Voor nieuwkomers kan Brussel een ingewikkelde stad zijn. Met CoNnect Brussel bouwen we samen aan een warme en verwelkomende stad. Wilt u buddy worden van een nieuwkomer? Door samen leuke dingen te doen, leert u Brussel kennen vanuit een andere invalshoek.
Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.
Wilt uw organisatie meedoen met CoNnect Brussel?
© Michiel Devijver voor Refu Interim

Wilt uw organisatie meedoen met CoNnect Brussel?

Heeft u een interessant aanbod om te ontdekken? Wil u graag nieuwe Brusselaars betrekken bij uw werking?
Klik hier voor meer informatie over CoNnect Brussel en over de mogelijkheden om samen te werken.

Covid-update

Door de pandemie komen we nu niet samen in grote groepen. We matchen de deelnemers op basis van hun wensen en gemeenschappelijke interesses. Deelnemers ontmoeten elkaar online of in openlucht en kiezen zelf of ze fysiek afspreken of niet.

Heeft u nog vragen?

Mail of bel met projectmedewerker Janne of Fatima: connect@vgc.be of 02 563 05 49.

Met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse Overheid. Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid via AMIF.
Logo FMDO - diversiteit verenigd
agentschap integratie & inburgering BON Brussel

Academie van Sint-Agatha-Berchem krijgt splinternieuw gebouw

De Nederlandstalige Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Sint-Agatha-Berchem blijft groeien en telt vandaag 815 leerlingen. De Academie heeft verschillende vestigingsplaatsen, maar kampt met een tekort aan leslokalen. Bovendien moet de Academie eind dit schooljaar de leslokalen in Groot-Bijgaarden verlaten. Met de steun van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap werkt de gemeente Sint-Agatha-Berchem aan een nieuw bouwproject.

Het nieuwe gebouw zal opgetrokken worden op het leegstaand terrein naast de bestaande hoofdvestigingsplaats in de Dr. Charles Leemansstraat. Dit nieuw losstaand gebouw, dat specifiek voor de academie zal worden gebouwd,  moet zowel leslokalen, repetitielokalen als multifunctionele ruimten bevatten. Ook komt er een onthaalruimte en ruimte voor directie en leerkrachten. Hierdoor kan de Academie efficiënter georganiseerd worden en komen er in de bestaande hoofdvestigingsplaats lokalen vrij als lesruimte voor de Nederlandstalige Academie.

Deze investeringen zullen er voor zorgen dat de Academie meer Brusselse leerlingen lessen kan aanbieden. Buiten de activiteiten van de academie kunnen ook andere organisaties van de lokalen gebruik maken. Er wordt met een strakke timing gewerkt zodat het gebouw in september 2023 in gebruik kan worden genomen.

Voor dit nieuw project voorziet de VGC in 1,15 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap komt met 150.000 euro over de brug en de gemeente Sint-Agatha-Berchem met 100.000 euro. De gemeente stelt tevens het bouwperceel met een geschatte waarde van 300.000 euro ter beschikking.

Brussels minister Sven Gatz, VGC-collegelid voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw: “Niet alleen in het leerplichtonderwijs, maar ook in het deeltijds kunstonderwijs zijn de infrastructuurnoden hoog. In functie van de beschikbare middelen proberen we de komende jaren zoveel mogelijk te investeren in infrastructuur, ook voor het DKO. Het doet me veel plezier dat we als VGC met de gemeente en de Vlaamse Gemeenschap de bloeiende Academie van Sint-Agatha-Berchem een geweldig nieuw gebouw zullen kunnen bezorgen.”
Vlaams minister van Jeugd en Brussel Benjamin Dalle: “Het Deeltijds Kunstonderwijs speelt een belangrijke rol in het leven van zoveel kinderen en jongeren in Brussel. Gezien ruimte schaars is in de stad, is het delen van kwaliteitsvolle infrastructuur cruciaal. Daarom ben ik tevreden dat het gebouw ook voor andere Nederlandstalige organisaties in de hoofdstad zal openstaan. Zo maken we een belangrijke plaats van creativiteit toegankelijk voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren.”  
Burgemeester Christian Lamouline en Schepen van Onderwijs Agnès Vanden Bremt: "Als burgemeester en bevoegde schepen zijn wij verheugd met deze nieuwbouw voor onze academie in het hart van onze gemeente. Dienstverlening dicht bij huis vinden wij een pluspunt voor het samenleven. Onze inwoners zullen binnenkort lessen muziek en woord kunnen volgen in een aangepaste en stimulerende infrastructuur. We zijn ervan overtuigd dat dit de dynamische werking van onze academie en ons rijk lokaal cultuurleven verder zal versterken. We danken de VGC en de Vlaamse Gemeenschap voor de ondersteuning en deze unieke kans.”

Ondertussen wordt een tijdelijke infrastructuur ingericht in het gebouw van het kinderdagverblijf ’t Zandkasteeltje op de Unesco-site van het GO! om de toename van het aantal leerlingen op te vangen. Deze tijdelijke infrastructuur zal beschikbaar zijn van september 2021 tot en met augustus 2023. Daarnaast is er een overeenkomst goedgekeurd met de VGC voor het gebruik van een aantal ruimten op de site van Campus Comenius in Koekelberg. Op die manier wordt gezorgd voor de continuïteit van de werking.

Connecting Brussels: projectoproep

Le VGC lance un appel à ce projet, dans le cadre de Connecting Brussels, pour soutenir des actions de solidarité. Le VGC est le gouvernement néerlandophone à Bruxelles, cette page est donc uniquement en néerlandais.

The VGC is launching a project call, in the context of Connecting Brussels, to support small-scale solidarity actions. The VGC is the Dutch-speaking government in Brussels, so this page is only in Dutch.

De VGC lanceert een projectoproep, in het kader van Connecting Brussels, om kleinschalige solidariteitsacties te ondersteunen. Initiatieven van burgers, verenigingen en organisaties, gericht op het stimuleren van verbondenheid en het tegengaan van eenzaamheid en isolement, kunnen via deze oproep een financiële ondersteuning krijgen.

De coronacrisis heeft een grote impact op veel mensen. Heel wat Brusselaars voelen zich geïsoleerd, en dat zijn heus niet enkel ouderen of mensen met een zwakke gezondheid.
Tegelijk willen heel veel mensen iets betekenen in deze crisisperiode. Want wie de andere helpt, helpt ook zichzelf. Er zijn voor anderen draagt bij tot je verbondenheid met anderen.

Heb jij ideeën die:
  • eenzaamheid en sociaal isolement van Brusselaars tegengaan;
  • inzetten op dialoog, ontmoeting en solidariteit tussen Brusselaars met verschillende
    achtergronden en noden;
  • en/of de herkenbaarheid en verbondenheid van Brusselaars versterken in moeilijke
    tijden?

Dien dan jouw project in. Maak gebruik van deze subsidie om elkaar bij te staan en om er voor elkaar te zijn. Laat ons in deze moeilijke periode van Brussel een warme en solidaire stad maken.

Hoeveel mag ik maximaal vragen?

Het maximumbedrag per project is 5.000 euro.

Wanneer mag ik indienen?

Deze projectoproep is gericht op de specifieke noden tijdens de COVID-19-crisis. De projectoproep geldt voor projecten in de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Deze oproep is momenteel afgerond. Indienen is niet meer mogelijk.

Nog vragen?

Stel ze gerust via mail: samenleven.diversiteit@vgc.be
Of bel naar 02 563 06 34.
We zijn bereikbaar elke werkdag van 9.30 tem 17.30 uur.

Toon alleen de eerste tab
Off
Gesloten subsidie
Off
Start aanvraag via E-loket
Off

Eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid en lancering van de Brusselse Raad voor Meertaligheid

Image
Op zaterdag 26 september 2020 is het Brussels Parlement de plaats van twee Belgische primeurs: voor het eerst vindt in Brussel de ‘Dag van de Meertaligheid’ plaats en zal die dag de ‘Brusselse Raad voor Meertaligheid’ plechtig worden geïnstalleerd. Gastheer van dienst is de minister voor de Promotie van de Meertaligheid in Brussel, Sven Gatz. Hij is eigenlijk de derde Belgische primeur, want voor het eerst werd, in de Brusselse regering, de bevoegdheid “Promotie van de Meertaligheid” aan een minister toegewezen.
Meer over Eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid en lancering van de Brusselse Raad voor Meertaligheid