n Brussel - naar homepage

Dienstverlening amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

Wie een project of vereniging voor amateurkunsten of sociaal-cultureel werk wil opstarten, kan steeds bij ons terecht.
Kunstwerk, geïntegreerd op een muur

Advies

Start u een organisatie? Wilt u een leuk idee realiseren? Zoekt u samenwerking met andere organisaties?
Deze organisaties geven advies en praktische hulp.

Vrijwilligersverzekering 

Inwoners die zich verenigen om leuke gemeenschapsvormende of artistieke activiteiten op poten te zetten, en zich hiervoor in de openbare ruimte begeven, kunnen een gratis verzekering sluiten.

Zichtbaarheid van open activiteiten

Brusselse sociaal-culturele verenigingen, amateurkunstverenigingen en personen die open activiteiten organiseren in Brussel kunnen deze promoten via de website van Cultuurnet. Deze informatie komt op de de website agenda.be en op andere websites terecht.