n Brussel - naar homepage

Dienstverlening Gezondheid

Gezonde levensstijl en preventie:

Wilt u mensen motiveren om gezond te eten, meer te bewegen, te stoppen met roken, …?
Logo Brussel kan uw organisatie op weg helpen met specifieke projecten en methodieken.

Betere toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een migratieachtergrond

Iedereen heeft recht op een goede gezondheid. Foyer zet interculturele bemiddelaars in om de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidzorg voor personen met een migratieachtergond te verbeteren.

Werken aan een gezondheidsbeleid voor jonge kinderen

Nederlandstalig gezinsinitiatieven in Brussel die ondersteuning inzake gezondheid wensen, kunnen beroep doen op het vormings- en ondersteuningsaanbod Opgroeien in Brussel.