n Brussel - naar homepage
Jongeren zitten in een zaal en volgen een vorming

Vorming

Nieuwe beroepskrachten en ervaren jeugdwerkers kunnen deelnemen aan het vormingsaanbod van de jeugddienst.

Wie een kadervorming wil volgen of organiseren kan bij de jeugddienst subsidie aanvragen. Ook voorziet de jeugddienst een aanvullend vormingsaanbod:

  • Algemene vorming voor nieuwe beroepskrachten.
  • Vorming voor speelpleinanimatoren.
  • Trip Lokaal: gratis vormingsavond en netwerkmoment, met workshops voor jeugdwerkers en vrijwilligers.
  • Drometalis-vormingsaanbod: workshops voor kinder- en jeugdwerkers, met nadruk op taalstimulering.
  • Op aanvraag: heb jij een specifieke vormingsvraag, laat het weten via mail.
  • Platform Vakantieinitiatieven: biedt organisatoren van vakantieinitiatieven de mogelijkheid om kennis te delen of vorming te volgen rond inhoudelijke thema's van de kwaliteitstool.