n Brussel - naar homepage

Communicatie met ouders versterken

Communicatie met alle ouders van de kinderen op school is belangrijk. Ouders spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de schoolloopbaan van hun kinderen. Maar niet alle ouders zijn even taalvaardig. Hoe helpt de VGC?
ouder in gesprek met leerkracht (foto: Lander Loeckx)

Het Huis van het Nederlands, het Onderwijscentrum Brussel en Brusselleer organiseren, in opdracht van de VGC, een geïntegreerd ondersteuningsaanbod 'ouderbetrokkenheid en taal'.

Het ondersteuningsaanbod bevat onder andere:

  • trajecten voor schoolteams rond vragen als: hoe de ouders beter leren kennen? Hoe met hen samenwerken? Hoe open en duidelijk communiceren?
  • een vorming voor schoolteams over geschreven of gesproken Nederlands, of over beide.
  • extra impulsen voor laaggeletterde ouders om hun kinderen beter te kunnen volgen en te stimuleren op school.

Elke school kan uit het aanbod een eigen programma samenstellen op maat van schoolteam en ouders.