n Brussel - naar homepage

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) biedt Nederlandstalige scholen in Brussel, leerkrachten en onderwijspartners een brede waaier aan ondersteuning. Zo wil ze de leerkansen en resultaten van leerlingen verhogen.
Logo Onderwijscentrum Brussel

Thema's

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt de Nederlandstalige scholen in Brussel, de brede scholen en de VGC-speelpleinen. Het OCB heeft hierbij specifiek aandacht voor:

  • taal en meertaligheid;
  • ouder- en buurtbetrokkenheid;
  • spel en spelen;
  • omgaan met diversiteit en armoede;
  • brede school en breed leren. 

Daarnaast organiseert het Onderwijscentrum Brussel (OCB) vormingen voor leerkrachten, directies, partners en brede scholen. De Onderwijsbibliotheek ontleent leermiddelen en documentatie voor een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk: methodes, literatuur, ondersteunende materialen ...

Projecten

Het Onderwijscentrum Brussel heeft heel wat projecten. Een greep uit het aanbod:

  • de Zomerschool en de Lenteschool: een taalstimulerend vakantieaanbod voor anderstalige nieuwkomers;
  • Lesgeven in Brussel: zet Brussel als onderwijsstad positief in de kijker voor huidige én toekomstige leerkrachten;
  • Milieuzorg op School (MOS): voor een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving op school.

Lees meer

Lees meer op de website van het Onderwijscentrum Brussel.