n Brussel - naar homepage

Sportinfrastructuur

Wilt u zelf op zoek gaan naar sportzalen of sportvelden in uw buurt? Bent u op zoek naar tarieven, openingsuren of contactgegevens?

Digitale kaart

De digitale kaart biedt informatie over sportinfrastructuren, zowel van de overheid als privé-uitbaters.
Het gaat om alle sportinfrastructuren in het Brussels Gewest die voldoende groot of specifiek toegankelijk zijn voor individuele sporters en/of sportverenigingen.
De sportinfrastructuur op de digitale kaart is onderverdeeld in 23 verschillende categorieën, met bijhorend symbool.