n Brussel - naar homepage

Sportbegeleiding

De VGC-sportdienst voorziet ondersteuning voor het zoeken en aanstellen van sportlesgevers.

Voor wie

 • een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • een openbaar bestuur of instelling

Verschillende soorten ondersteuning

 • Zoektocht naar sportbegeleiding
  • De VGC-sportdienst werkt samen met Sportwerk Vlaanderen voor het zoeken naar sportbegeleiding voor Brusselse organisaties die een duurzaam sportaanbod, een sportief vakantieaanbod of éénmalige sportactiviteiten organiseren. De begeleiders worden door Sportwerk Vlaanderen aangesteld zodat er geen administratieve lasten zijn voor de aanvragende organisatie. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kan je hier terecht.
  • Organisaties kunnen een samenwerking met de VGC-sportdienst aangaan voor het organiseren van een sportief vakantieaanbod of éénmalige sportactiviteit. Bij een samenwerking gaat de VGC-sportdienst zelf op zoek naar begeleiding en stelt deze ook aan zodat er geen administratieve lasten zijn voor de aanvragende organisatie. Contacteer de VGC-sportdienst met jouw vraag.
 • Financiële ondersteuning voor:
  • Het organiseren van een duurzaam sportaanbod. De voorwaarden en informatie voor deze vorm van ondersteuning kan je hier vinden.
  • Het organiseren van een sportief vakantieaanbod. De voorwaarden en informatie voor deze vorm van ondersteuning kan je hier vinden.

Helpdesk: je kan de VGC-sportdienst contacteren voor al jouw vragen met betrekking tot het wettelijk kader voor het tewerkstellen van begeleiding in de sportsector.