n Brussel - naar homepage

Dienstverlening Duurzame Wijkcontracten

Duurzame Wijkcontracten zijn belangrijke instrumenten voor stadsvernieuwing. Daarom werkt de VGC actief mee aan de invulling van deze wijkcontracten door inhoudelijke ondersteuning te bieden aan Nederlandstalige organisaties die een dossier willen indienen.

Duurzame Wijkcontracten zijn stedelijke herwaarderingsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gericht zijn op kwetsbare wijken. Ieder jaar worden nieuwe wijkcontracten opgestart voor een periode van vijf jaar. In het eerste jaar, het zogenaamde ‘jaar nul’, wordt bepaald welke acties, initiatieven en organisaties een plek krijgen in het wijkcontract.

Vooral in dit ‘jaar nul’ is de VGC actief bij de 'Duurzame Wijkcontracten' betrokken. Zo informeert en ondersteunt ze het Nederlandstalige werkveld en de partners die een projectvoorstel indienen. Belangrijk is dat de projectvoorstellen een antwoord bieden op bestaande noden van de wijk en aansluiten bij het gemeenschapsbeleid. Daarnaast neemt de VGC deel aan de 'wijkcommissies over duurzame wijkcontracten'.

In 2016 gaat een nieuwe reeks Duurzame Wijkcontracten van start:

In 2016 begint ook de uitvoering van de werken en de projecten binnen de duurzame wijkcontracten die in 2015 zijn opgestart:

Organisaties gevestigd in bovenstaande perimeters die meer willen weten over de wijkcontracten of zelf een projectvoorstel willen indienen, kunnen contact opnemen met de cel Stedelijk beleid.