n Brussel - naar homepage

Europa 2020

Tussen 2014 en 2020 wil de EU werk maken van ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’ (‘smart, sustainable and inclusive growth’).

Dat wil ze doen via haar Europa 2020-strategie. Dat programma biedt verschillende subsidiemogelijkheden voor de VGC en voor het Nederlandstalige Brusselse werkveld.

Om de VGC en het Nederlandstalige Brusselse werkveld zo goed mogelijk te informeren, stelde de cel Stedelijk Beleid een overzicht op van: