n Brussel - naar homepage

Informatie en vorming

Hier vindt u een overzicht van info- en vormingsmomenten over de Europese projectoproepen en -programma's die relevant zijn voor de VGC en voor het Nederlandstalige Brusselse werkveld.

Mei 2019

 • 6-12 mei: Vormingstraject YOCOMO 2. Scherp je vaardigheden als jeugdwerker aan (DUITSLAND)
  Wat?: Ben jij een jeugdwerker en heb je al ervaring met mobiliteit van jeugdwerkers, maar wil je je eigen competenties verder ontwikkelen? Wil je graag werken met het ETS competentiemodel voor jeugdwerkers en dit verder ontwikkelen? Ben je nieuwsgierig en gemotiveerd om te ontdekken hoe jouw attitudes en jouw gedrag je werk met jongeren kan beïnvloeden? Zoek je naar een goede kans om collega's te ontmoeten om te delen, ervaringen uit te wisselen en samen te evolueren? Kom dan naar YOCOMO 2, een langdurig vormingstraject met een training van 5 dagen in mei in Duitsland, een online cursus voor en na deze training en een slotvergadering van 3 dagen in september.
 • 6-12 mei: EUtopia? Diversity in a Changing Europe: Creative youth work lab for rethinking diversity solutions (LETLAND)
  Wat?:Heb je je ooit afgevraagd wat diversiteit eigenlijk betekent? Werk je met mensen die twijfelen of diversiteit in Europa te ver is gegaan? Vraag je je wel eens af hoe je jongeren kan helpen de belangrijke ontwikkelingen in Europa te leren begrijpen? Denk je dat het tijd is om opnieuw na te denken over de manier waarop wij met jongeren werken? Ben je nieuwsgierig naar de principes en de praktijk van langzaam jeugdwerk in een wereld die snel verandert? Wil je een creatieve reis an acht maanden maken met een dynamische community? Dit creative lab is ontworpen voor kritische denkers, voor mensen die met jongeren werken, controversiële vraagstukken niet uit de weg gaan en graag concepten in vraag stellen.
 • dinsdag 7 mei: Seminarie Vlor-Epos over internationalisering in het basisonderwijs
  Wat?: Internationalisering in basisonderwijs kan op verschillende manieren. Je kan het erg laagdrempelig aanpakken, door in te zetten op talenkennis en virtuele uitwisseling, bijvoorbeeld. Of je kan gaan voor een echt fysieke uitwisseling met een school in een ander land.
  Dit seminarie biedt inspiratie voor wie meer te weten wil komen over de mogelijkheden om aan internationalisering te doen, de concrete aanpak, de valkuilen en kansen. In de voormiddag getuigen een aantal sprekers over hun ervaringen en hun visie. In de namiddag kunnen deelnemers kennismaken met concrete projecten.
 • 7-10 mei: Study visit on the Topic of Unemployed Young People (FINLAND)
  Wat?: Heb je ervaring in het werken met kansarme en/of werkloze jongeren? Wil je graag meer weten over hoe je werkloze jongeren kan betrekken? Stel je dan kandidaat voor dit studiebezoek. De belangrijkste thema's van deze driedaagse zijn preventie, begeleiding, laagdrempelige activiteiten en ondernemerschap. Je gaat verschillende projecten en organisaties bezoeken en na debriefing en reflectie werk je je projectideeën uit in groep. Wie weet heb je het op einde van het bezoek wel een kant-en-klaar project om in te dienen bij het Erasmus+ of European Solidarity Corps subsidieprogramma. Lees er meer over en stel je online kandidaat via de website van SALTO Youth.
 • donderdag 9 mei: Info- en vormingsdag voor internationale jeugdprojecten
  Wat?: Tijdens deze info- en vormingsdag van Jint vzw krijg je meer info over de mogelijkheden binnen Youth in Action, het European Solidarity Corps en Bel'J, over de middelen die je kan aanvragen. Je krijgt info en tips, op maat van jouw project. Indien gewenst kan je ook individuele feedback krijgen op je project(idee).
 • maandag 13 mei: Euroguidance en Europass studievoormiddag
  Wat?: studievoormiddag 'Over grenzen heen: 'Aan de slag met (onderwijs/leer)loopbanen en competenties'. De wereld van vandaag is voortdurend in verandering. Onze arbeidsmarkt evolueert, de samenleving wordt steeds meer divers; migratie en ervaringen in het buitenland vormen niet langer een uitzondering. Dit biedt heel wat uitdagingen, mogelijkheden en kansen – ook in (onderwijs/leer)loopbaanbegeleiding.
  Voor wie?: Ben je op zoek naar interessante informatie, tools of methodieken die je kan inzetten bij jouw doelgroep? Wil je meer weten over de ontwikkeling van loopbaancompetenties? Wil je je blik verruimen en kennismaken met relevante projecten, diensten en organisaties?
 • maandag 13 mei: Infosessie ‘Creatief Europa’ en ‘Europa voor de Burger'
  Wat?: Informatiesessie waar je alles te weten komt over de mogelijkheden die de Europese programma's Creatief Europa en Europa voor de Burger bieden. Je krijgt de kans om vragen te stellen en feedback te vragen op je projectvoorstel.
 • maandag 13 mei: Save the date: studievoormiddag Euroguidance en Europass
  Wat?: Deelnemers zullen beter vertrouwd raken met Europese, maar ook Vlaamse initiatieven die kunnen ingezet worden bij de ontwikkeling van (onderwijs/leer)loopbaancompetenties en de loopbaan in brede zin. Deze studievoormiddag is gericht naar leerkrachten secundair onderwijs, leerlingbegeleiders en CLB-medewerkers, stage-en trajectbegeleiders, docenten en studentenbegeleiders, andere professionals in de sector.
 • 13-17 mei: EU green week 2019
  Wat?: Tijdens deze week worden tal van events georganiseerd op verschillende locaties in Europa, o.a. in Brussel. O.a. volgende vragen komen aan bod: wat is de waarde van milieuwetgeving? Hoe kan deze succesvol worden geïmplementeerd? Waarom bestaan er hiaten in de implementatie?
 • 13-18 mei: URBAN ART & CO. De kracht van leren via urban art (LUXEMBURG)
  Wat?: Dit vijfdaagse seminar leert hoe kunst open ruimtes kan verbreden, hoe urban art jeugdwerk kan versterken en hoe strategische partnerschappen met andere steden en projecten kunnen worden opgezet. Voor kunstenaars, culturele organisaties die werken met jongeren of voor jeugdorganisaties die werken met urban art.
 • 14-20 mei: Jump IN: How to develop Youth Exchange projects!? (GRIEKENLAND)
  Wat?: Werk je met jongeren? Heb je wel al eens gehoord van groepsuitwisselingen binnen het Erasmus+: Youth in Action-programma, maar weet je nog niet goed hoe je eraan kan beginnen? Maak kennis met alle opties voor een internationale groepsuitwisseling en leer hoe je kansarme jongeren kan betrekken in een internationaal project. Lees er meer over en stel je online kandidaat via de website van SALTO Youth.
 • donderdag 16 mei: Wat is het nut van Europese verkiezingen?
  Wat?: VLEVA organiseert samen met Muntpunt een evenement rond de Europese Verkiezingen. Historicus Rolf Falter legt de werking van de Europese Unie uit en de rol van het Europees Parlement hierin.
 • 19-25 mei: Joining the Dots Through Outdoor Activity! A Contact Making Seminar-Youth Exchanges (IERLAND)
  Wat?: Werk je met kansarme jongeren en wil je graag weten hoe je die jongeren beter kan ondersteunen? Kom je graag te weten hoe je optimaal gebruik kan maken van je omgeving tijdens een groepsuitwisseling? Tijdens dit seminarie staat netwerken en organisaties leren kennen op de eerste plaats. Het grootste deel van dit seminarie gaat door in een avonturenpark in Ierland waar je zelf kan deelnemen aan enkele avontuurlijke activiteiten in de openlucht. Achteraf denk je na over hoe je zo'n activiteiten kan integreren in het programma van een internationale groepsuitwisseling. De andere focus van dit seminarie ligt op het identificeren van de behoeften van kansarme jongeren en welke verschillende tools nodig zijn om deze jongeren te ondersteunen. Lees er meer over en stel je online kandidaat via de website van SALTO.
 • 21-24 mei: European academy on youth work: innovatie, trends en ontwikkelingen in het jeugdwerk (SLOVENIË)
  Wat?: Op het programma staan zowel plenaire sessies, informele open space momenten en keuzesessies.
  Daarin kan je: nieuwe tools, modellen en methodieken zelf uittesten; leren en reflecteren over uitdagingen binnen het jeugdwerk en hun politieke impact, zowel lokaal als Europees; kennismaken en discussiëren over recente onderzoeksresultaten, studies en reflectierapporten; nadenken over hoe deze tools, methodieken en studies in je eigen werkcontext ingezet kunnen worden.
 • 23-24 mei: ESF Transnational Platform-evenement
  Wat?: Deze jaarlijkse conferentie zal tot 300 vertegenwoordigers van de beheersautoriteiten van het Europees Sociaal Fonds, projectpromotoren, beleidsmakers en belanghebbenden op EU- en nationaal niveau bij elkaar brengen.De discussies concentreren zich op actuele beleidskwesties op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, leren en vaardigheden, sociale integratie, bestuurlijke hervormingen en de rol die het ESF en de transnationaliteit kunnen spelen bij het bevorderen, testen en opschalen van effectieve maatregelen. Succesvolle en inspirerende praktijken die worden gefinancierd door het ESF en andere EU-programma's worden ook gepresenteerd.
 • vrijdag 24 mei: STEM in het secundair onderwijs
  Wat?: Studiedag over STEM in het secundair onderwijs.
  Voor wie?: Ben je op zoek naar ideeën hoe je in de klas aan de slag gaat met STEM? Wil je weten hoe andere leerkrachten STEM integreerden in hun lessen? Wil je grensoverstijgend werken en uitwisselen met Europese partners?
 • 25-30 mei: The Learning Impact for You(th)! (LUXEMBURG)
  Wat?: Hebben je activiteiten een groot leerpotentieel en wil je graag hun impact vergroten? Wil je tools verwerven om jongeren te betrekken bij reflectief leren? Wil je graag YouthPass gebruiken om te reflecteren en competenties te communiceren? The Learning Impact for You(th) is een training gericht op het vergroten van de impact van niet-formele leerervaringen. Praktische tips and tricks over hoe je jongeren kan ondersteunen bij het reflecteren, vastleggen en communiceren van hun leerproces. Kom er meer over te weten via de SALTO-website.
 • maandag 27 mei: Contactseminarie 'Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET' (DUITSLAND)
  Wat?: Contactseminarie voor wie nog geen ervaring heeft met stageprojecten voor leerlingen of voor wie op zoek is naar partners.
  80 deelnemers uit verschillende Europese landen krijgen de kans om partners te vinden voor het opzetten van projecten voor individuele leermobiliteit van leerlingen en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding. Het Duitse Agentschap betaalt het seminarie en het verblijf. Epos voorziet een forfaitaire betoelaging van €275 voor het transport heen en terug.
 • 27/05 - 1/06: Training Think BIG, start SMALL (HONGARIJE)
  Wat?: Ben jij actief in de jeugdsector in je lokale gemeenschap? Wil je katalysator zijn voor jonge helden in jouw gemeenschap? Deze vierdaagse training biedt innovatieve tools, methodes en inspiratie voor jeugdwerkers die graag de actieve participatie van jongeren in hun gemeenschap willen ontwikkelen. Kom alles te weten over community building en denk na hoe je samen met jongeren een echte impact kan creëren. Lees er meer over en stel je online kandidaat via de website van SALTO Youth.

Juni 2019

Juli 2019

 • 7-12 juli: Training MENTOR plus - Improving mentorship in European Volunteering Projects (OOSTENRIJK)
  Wat?: Werk jij met Europese vrijwilligers in je organisatie via het Erasmus+ of het European Solidarity Corps programma of ben je van plan om dat te gaan doen? Wil je graag weten hoe je je vrijwilligers beter kan begeleiden? Word dan een echte mentor! In deze training leer je hoe je vrijwilligers beter kan ondersteunen als begeleider. Je ontwikkelt een gemeenschappelijk begrip van 'mentor' en je denkt na over de rollen, verantwoordelijkheden, uitdagingen en behoeften bij het begeleiden van Europese vrijwilligers in je organisatie. Je krijgt ook de kans om je eigen ervaringen te delen en te leren van ervaren en beginnende mentors. Lees er meer over en stel je online kandidaat via de website van SALTO Youth.

September 2019

 • 24-29 september: Training The Power of Non Formal Education (BULGARIJE)
  Wat?: Ben je animator, vormingsmedewerker of trainer in jouw organisatie? Plan je cursussen te geven aan andere jongeren? Neem je graag deel aan groepsprojecten met jongeren en heb je nood aan 'een nieuwe aanpak'? Wil je zelf eens ervaren wat de impact van niet-formeel leren (NFE) kan zijn op je eigen leerproces? Tijdens deze training wordt ingezet op de verschillen tussen formeel, niet-formeel en informeel leren met als doel om bruggen te bouwen tussen de verschillende sectoren. Maar ook je dagelijkse rol als jeugdwerker wordt in vraag gesteld en vergeleken met andere Europese deelnemers. Er wordt aandacht geschonken aan het belang van een pedagogische ruggengraat tijdens het creëren van een meerdaagse training. Voor het volledige programma en meer informatie, check de Salto website. 

Downloads: