n Brussel - naar homepage

Lopende Europese projectoproepen

Hier vindt u een overzicht van Europese projectoproepen die relevant zijn voor de VGC en voor het Nederlandstalige Brusselse werkveld. U vindt er ook informatie over eventuele ‘partnersearches’. Dit zijn oproepen van Europese organisaties die een Europees project willen trekken en die op zoek zijn naar Belgische projectpartners.

Organisatie van het overzicht

De oproepen (en eventuele partnersearches) zijn chronologisch geordend volgens de deadline voor indiening. Per oproep wordt ook telkens het Europees programma vermeld waarbinnen de oproep wordt gelanceerd.

Dit overzicht wordt op regelmatige basis geüpdatet.

Belangrijk:

  • Bepaalde Europese subsidieprogramma’s (onder meer Erasmus+, Creatief Europa, Europa voor de Burger …) lanceren periodiek projectoproepen. Vaak gebeurt dat elk jaar op ongeveer hetzelfde moment. Ook de deadlines voor indiening van projectvoorstellen vallen elk jaar op ongeveer hetzelfde moment.   
  • Europese subsidies dekken vrijwel nooit de volledige kosten van een project. Europese subsidiëring werkt altijd met cofinanciering: de aanvrager moet een percentage aan eigen middelen voorzien. Hoeveel cofinanciering gevraagd wordt, hangt af van programma tot programma en van oproep tot oproep.
  • Heel wat subsidies worden niet toegekend aan individuele begunstigden, maar aan consortia van Europese partners. Het is dus belangrijk om op tijd interessante Europese partners te zoeken. Zodra de cel Stedelijk Beleid informatie heeft over interessante partnersearches voegen we die toe aan het onderstaande overzicht.

 

EU-projectoproepen (& partnersearches) Deadline voor indiening
The European Cultural Foundation:

New Action Grant! Democracy Needs Imagination

asap

Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme: Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online

24/04/2019
Horizon2020: Optimising future obesity treatment 25/04/2019
Erasmus+: KA1 Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken 30/04/2019
Erasmus+: KA2 Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken 30/04/2019

Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child and child-friendly justice

14/05/2019
Europese Commissie DG Education & Culture: Call for projects: pilot Vocational Education and Training (VET) mobility scheme 14/05/2019
Active Assisted Living (AAL): Call “Sustainable Smart Solutions for Ageing well” (lancering in februari 2019) 24/05/2019
Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme: Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects 13/06/2019

Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme: Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women

13/06/2019
ESF Vlaanderen: oproep 457 Outreach & Activering 14/06/2019
Interreg Noth-West Europe: Ninth call for projects 14/06/2019

Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme: Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination

20/06/2019

UNESCO Creative Cities Network

30/06/2019
14/08/2019
14/08/2019
Europa voor de Burger: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie: Projecten van maatschappelijke organisaties 1/09/2019
Europa voor de Burger: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie: Stedenbanden 1/09/2019
Europa voor de Burger: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie: Netwerken tussen steden 1/09/2019
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Solidariteitsprojecten OKTOBER
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Partnerschappen voor vrijwilligerswerk OKTOBER
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Projecten voor vrijwilligerswerk OKTOBER
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit OKTOBER
Erasmus+: Europees Solidariteitscorps: Stages en banen OKTOBER
Erasmus+: KA1 Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken 1/10/2019
Erasmus+: KA2 Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken 1/10/2019
Creative Europe: Europese samenwerkingsprojecten: Cat. 1. Kleinschalige samenwerkingsprojecten 31/10/2019 (onder voorbehoud)
Creative Europe: Europese samenwerkingsprojecten: Cat. 2. Grootschalige samenwerkingsprojecten 31/10/2019 (onder voorbehoud)