n Brussel - naar homepage

Wat kan de VGC voor u doen?

Samen met uw organisatie kunnen wij op maat onderzoeken of er opportuniteiten zijn voor het indienen van een Europees project en nagaan of er geschikte subsidiekanalen en partnerschappen zijn in functie van Europese projectwerking.

Wij willen onze know-how met u delen, onder andere via informatiesessies en vormingen.

  • In 2017 organiseerde de cel Stedelijk Beleid een vormingsreeks over het schrijven van goede Europese projectdossiers.
  • In 2018 organiseerde de cel Stedelijk Beleid een vormingssessie over Erasmus+ schoolonderwijs en volwasseneneducatie.
  • In de toekomst organiseren we nog andere info- en vormingsmomenten. Check daarom regelmatig onze EU-informatie- & vormingspagina en onze facebookpagina.

Voor meer informatie en ondersteuning kan u terecht bij de cel Stedelijk Beleid.