n Brussel - naar homepage
cursisten in computerklas (© VGC - Lander Loeckx)

Dienstverlening Tracé Brussel

De vzw Tracé Brussel heeft als doel zo veel mogelijk Brusselaars in te schakelen op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft Tracé Brussel ook acties om organisaties te ondersteunen.

Tracé Brussel beheert de Brusselse Werkwinkels, in samenwerking met VDAB en Actiris. Tracé Brussel zet, samen met haar netwerk, ook acties op om jongeren en kwetsbare groepen een extra duwtje in de rug te geven en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Concrete projecten die uitgevoerd worden door Tracé Brussel zijn bijvoorbeeld:

  • Promotie van het Nederlandstalig beroepsgericht onderwijs-, opleidings- en werkervaringsaanbod in Brusse, o.a. door ‘Schakels naar Werk’.
  • Kennismakingsrondes voor (nieuwe) consulenten of intermediaren om het Nederlandstalige netwerk van socio-professionele inschakelingsorganisaties in Brussel te leren kennen.
  • Partnerschappen tussen onderwijs, opleiding, ondernemerschap en de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld via het vormingsprogramma Jump naar Werk, dat laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs voorbereidt op de overgang naar werk.

Brussels partners die hun onderwijs- of opleidingsaanbod verder willen afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt kunnen voor ondersteuning bij Tracé Brussel terecht.

Een nieuw project van Tracé Brussel is de ‘Leerwinkel’. De Leerwinkel heeft als doel: Brusselse jongeren en (jong)volwassenen die kiezen voor een Nederlandstalig educatief traject onthalen, informeren en begeleiden naar een opleiding, vorming of studie.

De Leerwinkel wordt verder uitgebouwd in nauwe samenhang met de dienstverlening van de Brusselse Werkwinkels.