n Brussel - naar homepage

MeMosnaQs

Een heerlijke en hapklare manier om pedagogische kwaliteit te meten.

De pedagogisch ondersteuners van Opgroeien in Brussel ontwikkelden 150 kant-en-klare opdracht- en reflectiekaartjes: MeMosnaQs.

Ze zijn een praktische vertaling van het zelfevaluatie-instrument dat Kind en Gezin samen met UGent en KULeuven uitwerkte om de pedagogische kwaliteit in de voorschoolse kinderopvang te evalueren en verbeteren.
 

Medewerkers kunnen de hapklare opdrachten uitvoeren in hun leefgroep met de kinderen of ouders. Andere opdrachten kan je in overleg met collega's doen. Alles is eenvoudig uitgelegd en de uitvoering vraagt weinig tijd. Zo kunnen kinderdagverblijven er zelfstandig mee werken. 

  • Concrete uitleg over hoe je met het spel werkt lees je in de handleiding.
  • In de woordenlijst vind je een verklaring van moeilijke woorden op de kaarten.
  • Op sommige opdrachtkaarten verwijzen we naar een website
  • Info en bijlagen per dimensie vind je hieronder.

Meer info? Contacteer je regionaal ondersteuner of stuur een mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be.

Alle kinderdagverblijven in Brussel die aangesloten zijn bij het lokaal loket kunnen gratis een doos MeMosnaQs aanvragen bij hun regionaal ondersteuner. Andere geïnteresseerden kunnen de doos aankopen voor €35.

Heb je interesse?
Stuur dan een mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be met vermelding van het aantal exemplaren, de naam van je organisatie en het adres waar we de doos naartoe mogen sturen.
Stort €35 op BE82 0910 1205 1368 (BIC CODE: GKCCBEBB) op naam van Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.
Als mededeling bij de betaling noteer je “MeMosnaQs” + de naam van je organisatie.
Zodra wij je betaling ontvangen hebben, verzenden we de doos.

Het ‘Overzicht’ is een handig document voor leidinggevenden en pedagogisch coaches. Het geeft een overzicht van alle clusters en subclusters per dimensie, met de bijhorende doelen. Je ziet ook welke opdrachtkaart bij ieder doel hoort. En welke bijlage of extra materiaal je nodig hebt.

De ‘Actiekaarten’ zijn een instrument voor de begeleiders om hun acties te plannen. Per subcluster is er 1 actiekaart waarop de begeleiders kunnen aanduiden welke acties ze willen uitvoeren en wanneer ze deze willen doen. Er is ook ruimte om bijkomende acties te noteren en tot slot om de subcluster te evalueren.   

Voor sommige opdracht- of reflectiekaarten heb je bijlagen nodig. Ze worden op de kaarten aangeduid met een paperclip-symbool. De bijlagen zijn volledig uitgewerkt, zodat je ze meteen kan gebruiken.

Het ‘Overzicht’ is een handig document voor leidinggevenden en pedagogisch coaches. Het geeft een overzicht van alle clusters en subclusters per dimensie, met de bijhorende doelen. Je ziet ook welke opdrachtkaart bij ieder doel hoort. En welke bijlage of extra materiaal je nodig hebt.

De ‘Actiekaarten’ zijn een instrument voor de begeleiders om hun acties te plannen. Per subcluster is er 1 actiekaart waarop de begeleiders kunnen aanduiden welke acties ze willen uitvoeren en wanneer ze deze willen doen. Er is ook ruimte om bijkomende acties te noteren en tot slot om de subcluster te evalueren.   

Voor sommige opdracht- of reflectiekaarten heb je bijlagen nodig. Ze worden op de kaarten aangeduid met een paperclip-symbool. De bijlagen zijn volledig uitgewerkt, zodat je ze meteen kan gebruiken.

DE BIJLAGEN VOOR DIMENSIE 4 WORDEN NOG VERDER AANGEVULD

Het ‘Overzicht’ is een handig document voor leidinggevenden en pedagogisch coaches. Het geeft een overzicht van alle clusters en subclusters per dimensie, met de bijhorende doelen. Je ziet ook welke opdrachtkaart bij ieder doel hoort. En welke bijlage of extra materiaal je nodig hebt.

De ‘Actiekaarten’ zijn een instrument voor de begeleiders om hun acties te plannen. Per subcluster is er 1 actiekaart waarop de begeleiders kunnen aanduiden welke acties ze willen uitvoeren en wanneer ze deze willen doen. Er is ook ruimte om bijkomende acties te noteren en tot slot om de subcluster te evalueren.   

Voor sommige opdracht- of reflectiekaarten heb je bijlagen nodig. Ze worden op de kaarten aangeduid met een paperclip-symbool. De bijlagen zijn volledig uitgewerkt, zodat je ze meteen kan gebruiken.

DE BIJLAGEN VOOR DIMENSIE 5 WORDEN NOG VERDER AANGEVULD

Het ‘Overzicht’ is een handig document voor leidinggevenden en pedagogisch coaches. Het geeft een overzicht van alle clusters en subclusters per dimensie, met de bijhorende doelen. Je ziet ook welke opdrachtkaart bij ieder doel hoort. En welke bijlage of extra materiaal je nodig hebt.

De ‘Actiekaarten’ zijn een instrument voor de begeleiders om hun acties te plannen. Per subcluster is er 1 actiekaart waarop de begeleiders kunnen aanduiden welke acties ze willen uitvoeren en wanneer ze deze willen doen. Er is ook ruimte om bijkomende acties te noteren en tot slot om de subcluster te evalueren.   

Voor sommige opdracht- of reflectiekaarten heb je bijlagen nodig. Ze worden op de kaarten aangeduid met een paperclip-symbool. De bijlagen zijn volledig uitgewerkt, zodat je ze meteen kan gebruiken.

DE BIJLAGEN VOOR DIMENSIE 6 WORDEN NOG VERDER AANGEVULD