n Brussel - naar homepage

Ondersteuning op maat

Ondersteuning bieden doen we niet alleen. Heb je een vraag waar één van onze partners in gespecialiseerd is? Dan verwijzen we je door of kijken we hoe we samen begeleiding kunnen bieden.
Thema Organisatie Contact

Centraal registratiesysteem opvangvragen en sociale functie

Samenwerken aan Kinderopvang
Brussel / Lokaal Loket Kinderopvang

www.kinderopvanginbrussel.be
helpdesk@kinderopvanginbrussel.be
0493 56 56 99

Inclusieve kinderopvang

Elmer, Centrum voor Inclusie

Indivo

www.elmer.be
betty.commeyne@elmer.be
0490 11 52 32

Kindermishandeling

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling www.kindinnood.be
info@vkbrussel.be
02 669 40 50

Nederlands oefenen voor IBO-begeleiders

Nederlands oefenen voor ouders

Huis van het Nederlands Brussel www.huisnederlandsbrussel.be
info@huisnederlandsbrussel.be
02 501 66 60

Opvoedingsondersteuning

Solidariteit voor het Gezin / Hopon hopon@svhg.be
02 421 79 91

Samenwerken met de buurt

Huis van het Kind – Ket in Brussel info@huisvanhetkindbrussel.be

Partnerorganisaties:

Samenwerken aan Kinderopvang Brussel / Lokaal Loket Kinderopvang

De vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel organiseert het Lokaal Loket Kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Via hun website, www.kinderopvanginbrussel.be, kunnen ouders een aanvraag voor kinderopvang registreren. Via een helpdesk (telefoon en e-mail) ondersteunen de medewerkers van het Lokaal Loket ouders in hun zoektocht naar kinderopvang. Ook professionals die ouders helpen of begeleiden kunnen bij de helpdesk terecht.

 

·         De introductiecursus Lokaal Loket en centraal registratiesysteem geeft nieuwe leidinggevenden inzicht in de werking van het Lokaal Loket en de ondersteuning die zij jou kunnen bieden. Daarnaast krijg je ook inzicht in het centraal registratiesysteem voor opvangvragen en worden een aantal werkinstrumenten toegelicht. Er is ook ruimte om uitgebreid te oefenen.

Verplicht voor alle nieuwe leidinggevenden van kinderdagverblijven die aangesloten zijn bij het Lokaal Loket en die met het centraal registratiesysteem werken

Data Groep 1: do. 8/2 en 18/10/2018 van 9u30-15u30

Data Groep 2: di. 15/5 en di. 11/12/2018 van 9u30-15u30

Cursuslocatie: Lokaal Loket Kinderopvang, Vooruitgangstraat 323 bus 9, 1030 Brussel

 

·         Je kan bijkomende technische ondersteuning vragen bij het gebruik van het registratiesysteem, bijvoorbeeld voor je maandelijkse toewijzingen, voor het beheren van je planning of voor het opzoeken van vrije plaatsen.

 

·         Wil je meer weten over de extra modules van het registratiesysteem? De medewerkers geven je graag een persoonlijke toelichting. Aanwezigheden registreren, facturatie en fiscale attesten opmaken, rapportage naar Kind & Gezin en de mobiele app. Wil je deze extra modules ook effectief gaan gebruiken, dan biedt het Lokaal Loket een uitgebreide opleiding op jouw maat.

 

·         Je kan ook bij het Lokaal Loket terecht voor inhoudelijke ondersteuning rond toegankelijkheid, een evenwichtig opnamebeleid en het verkrijgen van een goede sociale mix in je voorziening. Ook voor ondersteuning bij het toekennen van een sociaal tarief kan je hen contacteren.

 

+ Samenwerken aan Kinderopvang verzorgt ook twee basistrajecten (zie hieronder Groepsbegeleiding 3 en 4), intervisies en verschillende cursussen in het Open Aanbod (zie kalenderbrochures).

Elmer

Centrum voor Inclusie Elmer heeft als opdracht de opgebouwde knowhow rond het opvangen van kinderen met specifieke zorgen te delen met andere kinderopvangvoorzieningen in het Brussels gewest. Naast een collectief aanbod is er ook een aanbod op maat.  Indien je ondersteuning nodig hebt bij de opvang van een kind met specifieke zorgen kan je steeds contact opnemen met Betty Commeyne, de inclusiecoach van Elmer. Betty bekijkt de situatie samen jou, geeft advies en zoekt partners om jouw voorziening te ondersteunen. Indien gewenst kunnen ook  de ouders ondersteund worden.

Elmer verzorgt ook een intervisie over inclusie en er is een studiebezoek gepland (zie kalenderbrochures).

Indi​vo

Voor de IBO’s werken we samen met Indivo vzw .

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is er om (vermoedens van) kindermishandeling aan het licht te brengen, bespreekbaar te maken en ouders hun verantwoordelijkheid te helpen opnemen. In de aanpak van het VK staan het welzijn en de veiligheid van kinderen steeds centraal.

Neem contact met het VK als je vragen hebt omtrent een kind, ook al weet je nog helemaal niet zeker dat er van mishandeling sprake is. Ze luisteren naar je en geven advies of organiseren hulp.  Deze hulpverlening is discreet en valt onder het medisch beroepsgeheim.

VK verzorgt een groepsbegeleiding (zie verder onder basisaanbod op de werkvloer) en geeft ook cursussen over kindermishandeling (zie kalenderbrochure)

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Nederlands leren voor IBO-begeleiders

Huis van het Nederlands Brussel organiseert lessen Nederlands voor IBO-begeleiders. De begeleiders leren wat ze nodig hebben voor hun job, ze kunnen ook deelnemen aan conversatietafels of een Nederlandstalige collega als taalvriend krijgen.

De Nederlandstalige begeleiders kunnen bovendien een workshop ‘Duidelijk Nederlands spreken en schrijven’ volgen. Ze krijgen ook tips om hun anderstalige collega’s te helpen.

Enkel voor IBO’s.

Contact:

Stefanie.delplanche@huisnederlandsbrussel.be, 02 501 66 60

 

 

Nederlands voor ouders

Wil je starten met acties voor ouders die Nederlands willen leren of gebruiken?

Samen met het Huis van het Nederlands plan of boek je acties die passen in jullie visie.

·         Infomomenten Nederlands leren en oefenen

·         Je instrumenten of gesprekken omzetten in Duidelijk Nederlands

·         Zelf oefenkansen Nederlands creëren voor ouders

Welke opties geschikt zijn, hangt af van je organisatie, van je tijd en van je prioriteiten.

Meer info: www.huisnederlandsbrussel.be/nederlandsvoorouders

Contact

Esther Skerath – esther.skerath@huisnederlandsbrussel.be, 02 501 66 60

 

Huis van het Nederlands Brussel geeft ook workshops duidelijk Nederlands voor ouders (zie kalenderbrochure)

 

Hop​on

HOPON, dienst voor opvoedingsondersteuning, is een baken voor iedereen die bij het opgroeien van jonge kinderen (0 tot 12 jaar) betrokken is.

Als je bepaalde vragen en bezorgdheden over opvoeding hebt, kan je er terecht voor een consultatief gesprek, gerichte observatie en advies, vorming op maat met intervisie en trajectbegeleiding.

HOPON kan je ook helpen met de organisatie van boeiende oudercafés, waar je met je ouders over grenzen van talen en culturen heen over opvoeding kan spreken. Thema’s zijn bijvoorbeeld grenzen stellen, meertalig opvoeden, huiswerkbegeleiding, slapen, zindelijkheid, peuterpubertijd, naar school gaan, voeding.

Bij HOPON zijn ook brochures, boeken en talloze werkpakketten voorhanden.