n Brussel - naar homepage

Ondersteuning op maat

Deze ondersteuning is er voor specifieke Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel: kinderdagverblijven, initiatieven buitenschoolse opvang en consultatiebureau's.

Dit aanbod is niet voor iedereen geldig. De focus ligt op de volgende drie doelgroepen:

  • Kinderopvang van baby’s en peuters op subsidietrappen 2 en 3. Deze kinderdagverblijven moeten ook aangesloten zijn bij het Lokaal Loket.
  • Initiatieven buitenschoolse kinderopvang (IBO)
  • Organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning zoals consultatiebureaus en ontmoetingsplaatsen Baboes van Huis van het Kind Brussel (PGO)