n Brussel - naar homepage

Ondersteuning op maat

Heb je een hulpvraag? Vraag advies en begeleiding aan onze pedagogisch ondersteuners of bij de partnerorganisaties.

Al je vragen zijn welkom bij de pedagogisch ondersteuners van Opgroeien in Brussel. Dit team maakt deel uit van de entiteit Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
We verdelen Brussel in acht regio’s: iedere regio heeft haar eigen pedagogisch ondersteuner. Dit is jouw contactpersoon voor vragen en advies op maat. We behandelen al je vragen steeds met zorg. Hieruit volgt een algemeen advies of een algemene begeleiding op maat. Voor meer specifieke begeleiding verwijst je ondersteuner je door naar een collega, partnerorganisatie of externe dienst. Elk advies en elke begeleiding is maatwerk en verloopt in onderling overleg.

Heb je een vraag over

  • de omgang met een bepaalde leeftijdsgroep, bijvoorbeeld met jonge kleuters in het IBO of de oudste peuters in het kinderdagverblijf?
  • moeilijk gedrag van kinderen en wil je graag advies?
  • begeleiding van je team om een bepaald thema verder uit te werken? Bijvoorbeeld omgaan met meertaligheid, spelmateriaal ...
  • video-coaching?
  • een lesgever voor een studiedag?
  • coaching voor leidinggevenden of pedagogisch coachen?
  • de ontwikkeling van je leerbeleid?
  • .....

Kijk welke pedagogisch ondersteuner verantwoordelijk is voor je regio en neem contact met hen op!
Neem ook eens een kijkje in onze brochure Bijscholing en ondersteuning voor professionals.