n Brussel - naar homepage

Subsidiebeleid erfgoed

In het kader van haar erfgoedbeleid wil de VGC organisaties stimuleren tot een kwalitatieve erfgoedwerking. Zowel voor erfgoedprojecten als voor de dagelijkse werking kunnen organisaties financiële ondersteuning aanvragen.

Erfgoedwerking focust op de zorg voor en de ontsluiting van erfgoed. Zorg voor ons erfgoed veronderstelt het voor de gemeenschap verzamelen, in stand houden en onderzoeken van dat erfgoed. Deze ontsluiting maakt cultureel erfgoed voor een breed publiek zichtbaar en de betekenissen ervan toegankelijk voor de gemeenschap. Vanuit een hedendaagse omgang met erfgoed is het voortdurend actualiseren van deze betekenissen een belangrijk aspect.

Wat niet in aanmerking komt is een werking  waar het onroerend erfgoed centraal staat, zoals bescherming, restauratie, inventarisatie en beheer van monumenten en landschappen. Dit valt niet onder de bevoegdheid van de VGC.