n Brussel - naar homepage

Subsidiebeleid kunsten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een breed en inclusief kunstenbeleid, dat ingebed is in haar bredere cultuurbeleid. Het kunstenbeleid heeft raakpunten met andere beleidssectoren als jeugd, gemeenschapscentra, sociaal-cultureel werk en cultureel erfgoed.

Bij haar subsidiebeleid binnen de Brusselse kunstensector legt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een aantal specifieke klemtonen:

  1. Grotere kunstenpodia zoals de Beursschouwburg, Ancienne Belgique en het Kaaitheater worden aanvullend met het kunstendecreet van de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd.
  2. Ook enkele specifiek Brusselse kunstpodia en -verenigingen krijgen financiële steun.
  3. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil binnen de actuele tendensen in het kunstenlandschap producties van jonge kunstenaars en kunstverenigingen ondersteunen en zo doorgroeiperspectieven bieden.
  4. Kunstverenigingen die met een publieksgerichte aanpak de positie van de Nederlandstalige cultuurgemeenschap in Brussel proberen te versterken, kunnen eveneens een aanvraag tot ondersteuning indienen.
  5. Twee kunstinstellingen worden nominatim ingeschreven op de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: Bronks Jeugdtheater en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

Naast het specifiek kunstensubsidiebeleid kunnen kunstenpodia, kunstverenigingen en kunstprojecten een beroep doen op de uitleendienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor logistieke ondersteuning. Ook kunnen culturele evenementen en artistieke evenementen binnen het algemene cultuurbeleid gesubsidieerd worden. Binnen dit beleid steunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie overkoepelende initiatieven voor de artistieke sector, die gedragen worden door de meerderheid van de kunstinstellingen gesubsidieerd in Brussel.

Ter ondersteuning van de Brusselse kunstensector werkt de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan de ontwikkeling en subsidiëring van cultuurcommunicatieve en cultuureducatieve initiatieven, met het oog op een continue publieksverbreding.