n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Enkele richtlijnen in verband met uw aanvraagdossier. Er zijn twee verschillende procedures.

Aanvraag: partner binnen het erfgoedbeleid van de VGC

Het aanvraagdossier wordt ingediend ten laatste op 1 oktober van het jaar voordien.

Een aanvraagformulier is beschikbaar, maar niet verplicht. Wel moet de aanvraag alle elementen bevatten die in het aanvraagformulier aan bod komen.
Na 1 oktober kijkt de administratie na of uw dossier volledig en ontvankelijk is. Daarna wordt het samen met de andere ingediende dossiers geadviseerd door de werkgroep Erfgoed. de administratie en de werkgroep leggen hun advies voor aan het College van de VGC dat de uiteindelijke beslissing neemt over de subsidiëring. De periode tussen de indiendatum en de beslissing van het College bedraagt gemiddeld vier maanden.
Het subsidiebedrag wordt bepaald door de adviezen, de kwaliteit en de uitstraling van de werking, het gevraagde subsidiebedrag en de ter beschikking staande kredieten.

Aanvraag: verenigingen actief op het vlak van dialectologie, familie- en/of heemkunde en folkloristische verenigingen of feesten

Het aanvraagdossier wordt ingediend ten laatste op 1 maart van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft of minstens drie maanden voorafgaandelijk aan een folkloristische activiteit.

Een aanvraagformulier is beschikbaar, maar niet verplicht. Wel moet de aanvraag alle elementen bevatten die in het aanvraagformulier aan bod komen.
Nadat u het dossier heeft ingediend, kijkt de administratie na of het volledig is. Daarna wordt het voor advies voorgelegd aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing neemt over de subsidiëring. De periode tussen de indiendatum en de beslissing van het College bedraagt gemiddeld drie maanden.
Het subsidiebedrag is vastgelegd op 100 euro voor een werking inzake onderzoek en 125 euro voor een publieksgerichte werking voor de verenigingen actief op het vlak van dialectologie, familie- en heemkunde. Voor de werking van een folkloristische vereniging en/of de organisatie van een folkloristisch feest is dat 150 euro.