n Brussel - naar homepage

Subsidies kunsten

Er zijn binnen kunsten subsidies voor jaarwerkingen, projecten en trajecten. Hiermee ondersteunt de VGC zowel continuïteit, vernieuwing als experiment