n Brussel - naar homepage

Jaarwerkingssubsidies Kunsten

Brusselse kunstenorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor ondersteuning van hun artistieke werking door middel van een werkingssubsidie.
kunstenlabo SZenne
SZenne ArtLab

Aan welke voorwaarden moeten kunstenorganisaties voldoen om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie?

Kunstenorganisaties zonder commerciële doeleinden kunnen een werkingssubsidie aanvragen als ze:

  • hun zetel in het Brussels hoofdstedelijk gewest hebben;
  • hun werking ontplooien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • over Nederlandstalige statuten beschikken en een Nederlandstalige werking ontplooien;
  • met professionele ambitie een continue artistieke werking ontplooien.

Kunstenorganisaties kunnen een aanvraag voor één jaar (jaarlijkse deadline: 1 november van het voorafgaande jaar) of een meerjarige aanvraag indienen, alternerend voor een periode van drie dan wel twee jaar.

Overzicht jaarwerkingen 2018 

Eind februari 2018 besliste het college over de toekenning van jaarwerkingssubsidies. U vindt hier een overzicht van de jaarwerkingen 2018 (pdf).