n Brussel - naar homepage
Stop, Repair, Prepare: Variations on Ode to Joy van Allora & Calzadilla (2011)

Trajectsubsidies kunsten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent kunstenaars of verenigingen een trajectsubsidie toe, ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei binnen hun oeuvre.

Voor wie is een trajectsubsidie bestemd en aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?

Het VGC-kunstenbeleid vertaalt zich niet enkel naar de grote podia en verenigingen. Ook kunstenaars en kunstenorganisaties geven we graag de nodige ondersteuning, onder andere door trajectsubsidies ter beschikking te stellen. Met deze subsidievorm wil de VGC haar impulsbeleid versterken. Trajectsubsidies zijn gericht op de groei binnen het oeuvre van een individuele kunstenaar of vereniging.

Voor heel wat kunstenaars en verenigingen is een projectsubsidie bij de VGC vaak een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Maar voor een project kan men enkel resultaatsgericht en op korte termijn werken. Met de trajectsubsidies willen we inspelen op deze lacunes. Zo wil de VGC onder meer jonge of beginnende kunstenaars stimuleren om te evolueren door hen de mogelijkheid te bieden om structureel samen te werken met Brusselse cultuurhuizen.

Fiat van maximum twee jaar

Bij een trajectsubsidie kan een kunstenaar of vereniging een fiat krijgen van maximum twee jaar om een vooraf  niet volledig uitgewerkt project te realiseren. De subsidie biedt de gelegenheid om binnen een ruimer tijdsbestek nieuwe ideeën te ontwikkelen, andere kruisbestuivingen te onderzoeken, om een nieuwe evolutie aan te gaan.  Wel moet de kunstenaar of artiest kunnen verduidelijken welke evolutie men voor ogen heeft. Een trajectsubsidie focust immers op de ontwikkeling, niet louter op de voortzetting van het bestaande parcours.

Daarnaast vragen we dat de trajecten aansluiting vinden bij het Brusselse netwerk binnen de kunsten. Daarbij denken we onder meer aan de samenwerking met andere kunstenaars en/of verenigingen, podia die repetitieruimten ter beschikking stellen. Ook werkplaatsen die de kunstenaar of het gezelschap willen begeleiden in het productionele en administratieve proces komen in aanmerking. Een traject dat niet in afzondering groeit, maar begeleiding en steun krijgt van andere spelers heeft immers meer slaagkansen. Bovendien vergroot het de energie die de kunstenaar of het gezelschap aan het eigenlijke traject kan besteden. Het versterkt enerzijds de positie van de kunstenaar en anderzijds de laboratoriumfunctie van Brussel en haar kunstenveld.

In Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsbesluit van de verordening houdende subsidies voor kunsten (pdf) vindt u aanvullende info.

Dit overzicht van de lopende trajecten 2016 geeft een beeld van de diversiteit van trajecten. De publicatie Offroad - trajecten voor kunstenaars belicht trajecten uit de periode 2007-2013.