n Brussel - naar homepage

Jaarwerkingssubsidie amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

Hoe een erkenning en subsidies aanvragen?

Lokale verenigingen dienen uiterlijk op 30 september een aanvraagdossier in. Dat dossier bevat naast de identificatiegegevens ook een overzicht van de in het voorbije werkjaar georganiseerde activiteiten met bewijsstukken. Eenmaal erkend volstaat het om de administratie op de hoogte te houden van de geplande activiteiten om erkend te blijven.

Regionale verenigingen moeten uiterlijk 15 juni van het jaar dat voorafgaat aan een beleidsplanperiode een aanvraag tot erkenning indienen. Het aanvraagdossier bevat minstens de identificatiegegevens van de vereniging, een verklaring waaruit blijkt dat de vereniging deel uitmaakt van een landelijke organisatie en een lijst met aangesloten Brusselse verenigingen, afdelingen of kernen. Een erkenning geldt in principe voor de duur van de beleidsplanperiode.

Organisaties die denken in aanmerking te komen voor een erkenning als bijzondere sociaal-culturele vereniging maken een afspraak met de administratie om de modaliteiten te bespreken.