n Brussel - naar homepage

Project- en praktijksubsidie amateurkunsten en sociaal-cultureel werk

Wanneer vraagt u een subsidie aan en wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wanneer aanvragen?

  • Een aanvraag wordt uiterlijk 6 weken (42 dagen) voor de start van het project ingediend.
  • De procedure van aanvraag tot beslissing over de subsidiëring duurt minstens 1 maand.

Wat gebeurt er met uw subsidieaanvraag?

De administratie en de werkgroep sociaal-cultureel werk controleren de aanvraag en brengen een advies uit. Op basis van dit advies neemt het College een beslissing. Een tweetal maanden later ontvangt u een definitief advies, waarna we het toegekende bedrag een dertigtal dagen later overmaken.

Subsidiebedragen

Projectsubsidies staan zoveel mogelijk in verhouding tot de voorziene kosten en zijn afhankelijk van het VGC-budget. De bedragen schommelen rond de duizend euro. Projecten die méér dan 2.500 euro subsidies ontvangen zijn echter zeldzaam.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor projectsubsidie is niet verplicht. Indien u hiervan geen gebruik maakt, zorg er dan wel voor dat uw aanvraag alle gevraagde informatie bevat.