n Brussel - naar homepage

Buitenschoolse kinderopvang

Samen met de Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s) wil de VGC een toegankelijk en kwaliteitsvol netwerk van opvanginitiatieven uitbouwen.
Drie kinderen op de glijbaan.

Een kwaliteitsvol, laagdrempelig en buurtgericht aanbod met een nest- en een webwerking staat centraal. Om dit aanbod uit te bouwen kunnen IBO’s een subsidie aanvragen voor capaciteitsuitbreiding, buurtgerichte opvang en projecten.