n Brussel - naar homepage

Infrastructuur gezin

De Vlaamse Gemeenschapscommissie streeft naar voldoende, toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur op maat van gezinnen met (jonge) kinderen en aanstaande ouders.
Kijk op kinderen en kinderbegeleider die aan tafel zitten door een rond venster.

Een kwaliteitsvolle werking gaat hand in hand met kwaliteitsvolle gebouwen en buitenruimten. De VGC stemt haar investeringsbeleid af op dat van de Vlaamse Gemeenschap. Voorrang gaat naar bouwprojecten die capaciteitsuitbreiding en multifunctioneel gebruik (geïntegreerde dienstverlening) beogen.