n Brussel - naar homepage

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert studiedagen van organisaties met een werking op het vlak van kinderopvang voor baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning.

Het subsidiereglement bepaalt:

  • de subsidiëringsvoorwaarden
  • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
  • de procedureregels