n Brussel - naar homepage

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisaties met een werking preventieve gezinsondersteuning voor nieuwe locaties, brede werking en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

  • de subsidiëringsvoorwaarden
  • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
  • de procedureregels