n Brussel - naar homepage

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisatoren van groepsopvang en gezinsopvang voor baby's en peuters voor capaciteitsuitbreiding en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

  • de subsidiëringsvoorwaarden
  • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
  • de procedureregels