n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

U kan bij de VGC terecht voor het aanvragen van subsidies voor studiedagen.
Uw ingevuld aanvraagformulier stuurt u minstens twee maanden voor de studiedag, maar ten laatste op 15 september van het lopende jaar:
 • digitaal naar opgroeieninbrussel@vgc.be
 • en/of ondertekend, per post naar
  Vlaamse Gemeenschapscommissie
  Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin
  Entiteit Gezin
  Emile Jacqmainlaan 135
  1000 Brussel