n Brussel - naar homepage

Werken aan gezondheidsbeleid

De VGC wil de Nederlandstalige kinderopvang aanmoedigen om (nog) meer initiatieven te nemen om de gezondheid van de kinderen te verbeteren.
Baby krijgt eten

Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die ondersteuning inzake gezondheid wensen, kunnen beroep doen op het vormings-en ondersteuningsaanbod 'Opgroeien in Brussel'.

Voor meer informatie kan u hier terecht.