n Brussel - naar homepage

Algemene subsidie gezondheid

Samen met onze partners willen we kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aanbieden, op maat van de Brusselaar.

Een innovatieve en kwaliteitsgerichte hulp- en dienstverlening die oog heeft voor de noden van de hulpvrager staat hierin centraal.

Om aanvragen snel en eenvoudig te laten verlopen, hebben we één subsidieaanvraagformulier voor alle initiatieven binnen de gezondheidszorg.  
Initiatieven kunnen betrekking hebben op de eerstelijnsgezondheidszorg, de thuisgezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg of de gespecialiseerde gezondheidszorg.

Verstuur dit formulier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin op het nummer 02 563 03 74 of via mail naar welzijn.gezondheid@vgc.be.