n Brussel - naar homepage

Investeringssubsidies gezondheid

Samen met onze partners willen we een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van gezondheidsvoorzieningen uitbouwen. Een kwaliteitsvolle en laagdrempelige hulp- en dienstverlening die oog heeft voor de noden van de hulpvrager staat hierin centraal.

We voeren een beleid dat oog heeft voor de veranderende omstandigheden binnen de sector Gezondheid. Dit beleid stellen we in eerste instantie af op het Vlaams beleid. Daarom zijn de regels voor toekenning van subsidies voor infrastructuur maximaal afgestemd op die van de Vlaamse Gemeenschap. Maar we hebben uiteraard ook aandacht voor de specifieke noden van de Brusselse gezondheidsorganisaties.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin op het nummer 02 563 03 74 of via mail naar welzijn.gezondheid@vgc.be.