n Brussel - naar homepage

Algemene subsidie gezondheid

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidiëring?

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet uw organisatie kunnen aantonen dat het gezondheidsinitiatief betrekking heeft op een beleid over Gezondheid, dat de volgende sectoren bevat: eerstelijnsgezondheidszorg, thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie en gezondheidspromotie, curatieve zorg en palliatieve zorg.

Het algemeen kader voor de subsidieprocedure vindt u terug in de verordening Gezondheid.

Het gezondheidsinitiatief moet minstens voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • een rechtspersoon zonder winstgevend doel zijn; 
  • zijn maatschappelijke zetel of een correspondentieadres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;
  • een Nederlandstalige werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelen;
  • tegemoet komen aan de noden op het vlak van gezondheidszorg of gezondheidspromotie en preventie die specifiek zijn voor de Brusselse context.

In het reglement vindt u meer informatie over de voorwaarden.