n Brussel - naar homepage

Werken aan gezondheidsbeleid

Nederlandstalig gezinsinitiatieven in Brussel die ondersteuning inzake gezondheid wensen, kunnen beroep doen op het vormings- en ondersteuningsaanbod 'Opgroeien in Brussel'.

Voor meer informatie kan u op de pagina 'Open aanbod' terecht.